Reference

Kelloe Mains Farm

Nemt skifte fra halm til flis – med tryk på én knap

Kelloe Mains Farm er en af de første kunder, der har fået installeret Linkas nye halmanlæg. I efteråret 2016 installerede vores engelske forhandler, Manco Energy, det nye system, som sikrer et nemt skifte i biobrændsel.

Som et blandet landbrug, med både markafgrøder og kvæg, har Kelloe Mains flere behov for varme.

Tidligere blev både gas og olie brugt som brændsel, men takket være den britiske tilskudsordning RHI (Renewable Heat Incentive) valgte Kelloe Mains at investere i et nyt biomasseanlæg.

Varmen herfra anvendes delvis til at tørre afgrøder og delvist til at nedtørre gylle.

Yderligere producerer gården elektricitet, ved at anvende det varme vand fra kedlen gennem et ORC (Organic Rankine Cycle) system. Efterfølgende returneres det afkølede vand til kedlen hvor det genopvarmes inden det anvendes til tørringen.

For at imødekomme Kelloe Mains’ behov installeredes et hedtvandsanlæg, og landbruget er nu selvforsynende i varme og elektricitet.

Anlægget

Kelloe Mains har fået installeret en 995 kW Linka H kedel i slutningen af 2016. Anlægget består af Linkas nye halmsystem, hvor halmbanen får tilføjet forhøjede sider og et gummibånd. Hermed kan banen fyldes med flis, piller eller andet granuleret brændsel. Dette sikrer et nemt brændselsskifte, ved tryk på en enkelt knap på kontrolpanelet.

Ved at tilknytte en economizer til anlægget trækkes ekstra varme ud af røggassen, hvilket øger systemets virkningsgrad.

Anlægget har automatisk askeudtag, hvor asken transporteres fra kedlen til den opstillede askecontainer.

Specifikationer

Kunde: Kelloe Mains Farm
Lokation: Duns, Skotland
Brændselstype: Halm
Størrelse: 995 kW
Anlægstype: Hedtvandsanlæg
Byggeår: 2016

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Claus