Reference

Yester Farm Dairies

Bæredygtig damp til skotsk mejeri

I 2017 installerede vores britiske partner, Manco Energy, et nyt dampanlæg ved et mejeri i Skotland. Mejeriet kan nu producere damp fra CO2 neutral biomasse.

Yester Farm Dairies er et familieejet mejeri med base uden for Edinburgh. Her produceres forskellige mælkeprodukter, primært ost og mælk. Virksomheden beskæftiger 27 medarbejdere og omsætter for cirka 37 millioner kroner.

Grundet et øget behov for damp til produktionen valgte mejeriet at investere i et nyt kedelanlæg. Det nye dampanlæg erstatter to gamle olie-/gaskedler.

Da det nye kedelanlæg er placeret i en eksisterende lade, var det nødvendigt at dimensionere anlægget efter disse rammer.

Yester Farm afbrænder både flis og granulerede biopiller, som begge er billige brændsler. Hermed kan der skiftes brændsel afhængig af tilgængelighed og priser, hvilket sikrer en høj brændselsfleksibilitet.

Anlægget

Linka har leveret det komplette 1.000 kW dampanlæg, designet til et driftstryk på 12 bar. Kedlen kan producere 1,5 tons damp i timen.

Kedlen er designet til at afbrænde flis og andre granulerede biobrændsler. Brændslet opbevares på et 30 m2 walking floor system, med fem skrabere som skubber flisen til en forsænket tværsnegl. Herfra transporteres det videre til kedlen via snegle.

Ved at tilføje en economiser trækkes der yderligere varme ud af røggassen, hvilket øger anlæggets virkningsgrad.

Et automatisk askesystem transporterer asken fra kedlen og videre til en askecontainer, placeret uden for bygningen. Den installerede PLC styring overvåger konstant anlægget, og sikrer en kontrolleret regulering af brændselstilførslen, for at få maksimal effekt ud af kedlen.

Specifikationer

Kunde: Yester Farm Dairies
Lokation: Gifford, Skotland
Brændselstype: Flis og granulerede biopiller
Størrelse: 1.000 kW
Anlægstype: Dampanlæg
Energitype: Procesvarme
Byggeår: 2017

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Jan

Dampproduktion

1,5 t/t

Dampproduktionen i timen, som anvendes i produktionen til at pasteurisere mælken.

"Det nye dampanlæg til biomasse hjælper os til at blive mere bæredygtige, da vi producerer varmen, til at pasteurisere vores mælk, fra vedvarende kilder."

Yester Farm Dairies