Reference

Björnstorp & Svenstorps Godser

Kombineret fyring giver masser af varme

De to svenske godser bruger kombineret fyring med både halm og flis, og leverer størstedelen af varmen til lokalområdet.

Björnstorp & Svenstorps Godsförvaltning driver de to godser, begge beliggende i det sydlige Sverige. Tilsammen råder godserne over seks gårde og mere end 140 udlejningsejendomme, samt 2.400 ha landbrug og 1.900 ha skov.

Indtil 2002 anvendte begge godser olie til opvarmning af deres bygninger.

Linka leverede i 2002 det første anlæg til Svenstorps Gods, et 1.500 kW halmanlæg. To år senere leverede vi endnu et halmanlæg, denne gang på 1.000 kW til Björnstorps Gods.

Til begge godser er der leveret anlæg, som producerer betydeligt mere varme end godserne har behov for. Dette skyldes at begge anlæg også leverer fjernvarme til lokalområdet. Anlægget på Björnstorp leverer varme til Genarp by, og er byens eneste fjernvarmekilde. Overskydende varme fra Svenstorps Gods leveres til Kraftringen, som forsyner byen Lund.

Anlægget

I sommeren 2010 udskiftede Linka den eksisterende kedel på Björnstorps Gods, med en ny 4.000 kW Linka H kedel. Den brugte kedel blev efterfølgende renoveret og videresolgt til et andet svensk gods. Til det nye anlæg er der installeret en dobbeltopriver med 60 meter halmbane. Hermed er der plads til 50 store halmballer, svarende til cirka 27 tons halm.

Året efter blev anlægget omdannet til kombineret fyring, og der blev installeret et skraberanlæg med fem skrabere. Dette betyder at godset kan fyre med både halm og flis, og hermed vælge brændsel afhængig af priser og leveringssikkerhed.

På Svenstorps Gods blev der i 2011 installeret et 4.000 kW halmanlæg. Varmen herfra bliver ligeledes brugt til tørring af korn. Ligesom på Björnstorps, er der installeret en dobbeltopriver med dobbeltbane, samt en automatisk snoraftrækker, som sikrer et yderst automatiseret anlæg.

I 2016 gik Svenstorps Gods også over til kombineret fyring, med både halm og flis.

Specifikationer

Kunde: Björnstorp & Svenstorps Godsforvaltning
Lokation: Lund, Sverige
Brændselstype: Halm og flis
Størrelse: 3.000 & 4.000 kW
Anlægstype: Varmtvandsanlæg
Byggeår: 2010

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Jan