Reference

Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk

CO2-neutral varme fra lokal halm

Da Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk i 2016 skulle udvide deres kapacitet, blev det igen med Linka som totalleverandør af et komplet, nyt halmanlæg.

Det østjyske kraftvarmeværk har leveret varme til Boulstrup-Hou området, syd for Aarhus, i over 20 år. Siden 2009 er varmen kommet fra et Linka halmanlæg. Varmeværket har over 650 forbrugere tilknyttet, heraf flere storforbrugere.

Linka leverede i 2009 et 950 kW halmvarmeværk til Boulstrup-Hou, som med skiftet til halm kunne tilbyde deres brugere CO2 neutral varme.

Med et ønske om at fordoble sin kapacitet skulle Boulstrup-Hou i 2016 have udskiftet deres tidligere halmanlæg med et nyt, større anlæg.

Varmeværket fik tilbage i 2013 udskiftet deres daværende halmopriver med den større TWIN opriver og 24 meter dobbelthalmbane. Disse skulle således tilpasses det nye anlæg, for at kunne genanvendes. Halmen til anlægget leveres fortsat af lokale leverandører.

Som totalentreprenør var Linka ansvarlig for levering af et nyt kedelanlæg, samt opførsel af et nyt kedelrum og ombygning af varmeværkets eksisterende bygning, som skulle tilpasses det nye, større anlæg.

Anlægget

Det nye halmanlæg ved Boulstrup-Hou består af en 2.000 kW Linka H kedel, designet til et maksimalt driftstryk på 6 bar. Med den indbyggede trapperist og Linkas patenterede forbrændingsteknologi sikres total afbrænding af halmen. Til anlægget er der ligeledes installeret et posefilter, hvor røggasserne renses for at mindske støv.

Ved at tilføje en automatisk snoraftrækker på den eksisterende halmbane opnås en højere grad af automatisering på anlægget. Halmbanen er tidligere blevet fyldt op manuelt, hvilket dog medførte to daglige opfyldninger af banen. Derfor installerede Linka i juni 2017 en halmkran, som sikrer et mindre driftsbehov da banen automatisk fyldes.

Til anlægget er der installeret en ekstern askecontainer, placeret uden for bygningen. Asken transporteres automatisk fra kedlen til denne container.

Specifikationer

Kunde: Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk
Lokation: Boulstrup, Danmark
Brændselstype: Halm
Størrelse: 2.000 kW
Anlægstype: Varmtvandsanlæg
Energitype: Fjernvarme
Byggeår: 2016

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Jan

Virkningsgrad op til

95,9%

Baseret på kedeltests foretaget af Teknologisk Institut.