Reference

Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk

Optimering af energiforsyning til hele Vaarst

I slutningen af 2016 har Linka installeret et flisanlæg for Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk, opbygget med automatisk krananlæg for nem fødning af kedlen.

Forinden etableringen af det nye biomasseanlæg var Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk ét af de 50 dyreste fjernvarmeværker i Danmark. Da et forlig bag Energiaftalen 2012 gjorde det muligt at udskifte brugen af gas med biobrændsel, valgte fjernvarmeværket at investere i et biomasseanlæg, som gør det muligt at sænke varmepriserne betydeligt i hele værkets område.

Linka blev valgt som totalentreprenør på løsningen til Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk, som skulle opføres fra bunden. Hermed har Linka været ansvarlig for at tegne og dimensionere både bygninger og selve anlægget.

I sammensætningen af den endelige løsning skulle der blandt andet tages højde for anvendelse af vådt træflis, hvormed anlægget skal håndtere brændsel der indeholder op til 50 % vand.

Anlægget

Der er opført et 1.000 kW flisanlæg, med automatisk fødning af flis via krananlæg samt automatisk askeudtag. Hermed er der tale om et fuldautomatiseret anlæg, hvor fotoceller sikrer konstant fødning af brændsel. Tilsvarende transporteres asken udenfor kedlen, og videre til en askecontainer, placeret udenfor bygningen.

Etableringen af et kondenserende anlæg, hvor røggassen kondenseres og renses gennem posefilter, giver mere energi og mere varme, samt mindsker støv.

Særligt for anlægget er tilføjelsen af et spånfilter, som fjerner cadmium fra kondensatet ved at filtrere det gennem et spånfilter. Dette er en yderst billig og effektiv løsning, som sikrer at Vaarst-Fjellerad overholder de gældende udledningskrav.

Specifikationer

Kunde: Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk
Lokation: Vaarst, Danmark
Brændselstype: Flis
Størrelse: 1.000 kW
Anlægstype: Varmtvandsanlæg
Energitype: Fjernvarme
Byggeår: 2016

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Jan

CO koncentration

150

mg/m3

CO emission fra anlægget ligger
betydeligt under grænseværdien på 625.

El-forbrug

<0,32

mg/m3

Røggasserne renses gennem anlæggets
posefilter, hvilket medfører minimalt støv.