Reference

St. Merløse Varmeværk

Halmvarmeværk sikrer stor besparelse og grøn energi

Det nøglefærdige halmvarmeværk ved St. Merløse har både givet en betydelig halmbesparelse og medvirket til en reduktion af CO2 udslippet fra værket.

St. Merløse Varmeværk er placeret i udkanten af Holbæk, og leverer varme til omkring 400 aftagere, heraf flere storforbrugere. Indtil 1988 fik området varme fra et oliefyret varmeværk, inden der blev skiftet til halm. I begyndelsen af 2013 fik Linka til opgave at levere et nyt, nøglefærdigt halmvarmeværk, som skulle forsyne hele området med driftssikker, CO2 neutral varme. Foruden levering af det komplette maskinanlæg, har Linka også været ansvarlig for at opføre kedelrummet og 550 m2 halmlager.

Ligesom ved det tidligere anlæg, blev halm igen valgt som brændsel, da dette er den billigste varmekilde. Halm er tilmed en CO2 neutral fyringskilde.

St. Merløse har et årligt forbrug på omkring 3.000 ton halm, som leveres af lokale landmænd.

Anlægget

Halmanlægget ved St. Merløse består af en 4.500 kW varmtvandskedel i 5-træks udførelse. Kedlen er hermed designet til en mere effektiv udnyttelse af varmen, hvilket medfører højere virkningsgrader og en større besparelse på brændslet. Kedlen er yderligere designet til et maksimalt driftstryk på 6 bar.

En halmkran sikrer automatisk fødning af brændsel, hvor halmballen hentes fra lageret og afleveres i en sikkerhedskasse, som også er placeret i lageret. Ballen føres herefter hydraulisk ind i halmklipperen, som klipper en skive af ballen, hvorefter den skubbes ind i kedlen for afbrænding.

Til anlægget er ligeledes leveret en akkumuleringstank på 1.000 m3, som kan opbevare én mio. liter vand, og hermed forsyne hele området i 1-2 døgn, eksempelvis i forbindelse med service.

Det automatiske askeudtag transporterer asken fra kedlen til en 15 m3 askecontainer, placeret uden for bygningen. Ydermere er der installeret en 4.500 kW oliekedel som backup.

Specifikationer

Kunde: St. Merløse Varmeværk
Lokation: Holbæk, Danmark
Brændselstype: Halm
Størrelse: 4.500 kW
Anlægstype: Varmtvandsanlæg
Energitype: Fjernvarme
Byggeår: 2013

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Jan

Virkningsgrad op til

93,4%

Brugen af Linkas verdenspatenterede forbrændingsteknik sikrer yderst høje
virkningsgrader.

Halmbesparelse

10%

Med det nye varmeværk bruger St. Merløse omkring 10 % mindre halm til at opvarme området.

Støvpartikler

1,5

mg/Nm3

Grænseværdien er 40 mg/Nm3.