Reference

Sønderborg Forsyning

CO2-neutralt halmfyret anlæg erstatter naturgasfyrede værker

Sønderborg Forsyning har i 2020 taget et nyt halmfyret varmeværk i brug og indledt processen med at lukke de seks gasfyrede varmeværker, det erstatter.

Anlægget

Anlægget består af en kedel på 10 MW, som svarer til hele den kapacitet, Sønderborg Forsyning har brug for til at forsyne Nordborg og Havnbjerg.

Værket er bygget til at køre 72 timer uden opsyn. Overvågning og fjernstyring kan foregå fra Sønderborg Forsynings overvågningscentral eller medarbejdernes hjem. Det har desuden en 2.800 m3 akkumuleringstank, som sikrer varmeforsyningen i op til 12 timer under indkøring, optimering og den efterfølgende driftssupport.

De patenterede løsninger i anlægget bygger på Linka Energys knowhow og internationale erfaring. Derfor kan energien i de varierende typer, størrelser og kvaliteter halm udnyttes optimalt. Efter afbrænding får landbrugene asken retur og udnytter gødningsværdien på markerne.

Anlægget er opført i totalentreprise af Linka Energy og designet til at huse gæster fra Danfoss’ udviklingscenter for varmeproduktion, som opføres på nabogrunden. Der er derfor forberedt etablering af en overdækket glasgang mellem bygningerne.

De kommende år vil vi, Linka Energy, være energipartner på projektet for at sikre en succesfuld indkøring og bidrage til den ambitiøse ProjectZero strategi om at reducere områdets CO2-udledning til nul i 2029.

Specifikationer

Kunde: Sønderborg Forsyning
Lokation: Nordals, Danmark
Brændselstype: Halm
Størrelse: 10 MW
Anlægstype: Varmtvandsanlæg
Energitype: Fjernvarme
Byggeår: 2020

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Jan

CO2-reduktion

350.000

tons

Den patenterede forbrændingsteknologi medvirker til en markant nedskæring af CO2-udledning målt over en periode på 20 år.

El-forbrug

4,61

kWh el/MWh

Virkningsgrad

94%

Anlægget bruger Linkas verdenspatenterede forbrændingsteknik, hvor opvarmet luft tilføres under afbrænding for at give korrekt turbulens i forbrændingsdelen. Herved afbrændes de udviklede gasser fuldstændigt, hvilket sikrer en særdeles høj virkningsgrad.

“Hele projektet er klaret flot. Linka har været fine at sparre med om den optimale løsning og hvordan vi tackler de forskellige typer halm”

Jens Nansen Poulsen, projektleder
Sønderborg Forsyning