Reference

Adven - Valio

Stort mejeri skal fremover forsynes med bæredygtig damp

Hos Valio i Helsinki har Linka i samarbejde med Adven Oy installeret et 2 MW mobilt dampanlæg som skal levere damp til juiceproduktionen.

Valio har mange fabrikker fordelt i Finland hvoraf ét har valgt at investere i et Linka anlæg. Virksomheden er førende indenfor produktion af mejeriprodukter og er en vigtig aktør på det internationale marked, hvor der leveres varer til mere end 60 lande. Valio står for 25 % af Finlands samlede fødevareeksport.

Tidligere anvendte juicefabrikken i Helsinki udelukkende damp fra gas- og oliekedler, men med det nye biomasseanlæg højnes fleksibiliteten og forsyningssikkerheden.

Anlægget

Det mobile dampanlæg består af en 2 MW kedel med economiser, som kan levere 3 tons damp pr. time. Som brændsel anvendes der træpiller, som opbevares i en silo udenfor container-modulerne hvorfra de transporteres ind i kedlen via snegle. Siloen er udstyret med vejeceller, som måler mængden af piller der er tilbage, så der kan advares i god tid, i forhold til bestilling af flere.

Mængden af træpiller som transporteres til kedlen reguleres af lasten. Lasten styres af, hvor meget dampaftag der er til fabrikken.

Styringen af anlægget er udviklet i samarbejde med Jernforsen. Driftspersonalet kan styre og overvåge anlægget via fjernadgang på deres smartphones og computere. Det gør det også muligt for Linkas serviceafdeling at vejlede og supportere hurtigt, trods afstanden.

Specifikationer

Kunde: Adven - Valio, Helsinki
Lokation: Helsinki, Finland
Brændselstype: Træpiller
Anlægstype: Dampanlæg
Størrelse: 2 MW
Byggeår: 2021

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Jan

Damptryk

16 bar

Dampproduktion

op til 3 t/h

Tilgængelighed

min. 98%

Effektivitet

91,9%