Reference

Vennerslund Gods

Nyt Linka anlæg reducerer forbrug af halm

Linka installerede i 2014 en biomassekedel på Vennerslund Gods, som har reduceret godsets forbrug af halm med 1/3, samtidig med at varmeforbruget er steget med cirka 33 %.

Vennerslund Gods er beliggende på det nordlige Falster, hvor godset driver landbrug og jagtvæsen, samt udlejer ejendomme.

Inden opførelsen af det nye anlæg havde Vennerslund en gammel 2 MW helballekedel. Denne krævede manuel indfyring, hvor halmballen placeres direkte i forbrændingskammeret.

Varmen fra anlægget anvendes til at opvarme selve godset samt tilhørerende ejendomme. Godset har et
årligt varmeforbrug på omkring 4 MWh. Idet den nye kedel er langt mere effektiv end den forhenværende har det kun været nødvendigt at montere en 800 kW kedel, på trods af et større varmeforbrug.

Linka blev valgt som leverandør af den nye kedel på baggrund af anbefalinger fra kollegaer i området. Linka hjalp Vennerslund med at ansøge om tilskud til det nye anlæg, hvilket betyder at godset har fået dækket en del af deres udgifter til det nye anlæg. Godsets driftspersonale er blevet instrueret i hvordan de selv kan service deres anlæg løbende, og hermed optimere driften.

Anlægget

Et 800 kW halmanlæg fra Linka har siden 2014 forsynet Vennerslund med miljøvenlig varme. Til anlægget er installeret en halmopriver med 30 meter bane, som kan opbevare omkring 15 baller.

Ved maximal produktion bruger godset lidt over to baller i døgnet, hvilket betyder at banen kun kræver opfyldning én gang i ugen. Hermed er driftsbehovet begrænset.

PLC styringen på anlægget bidrager ligeledes til det minimale driftsbehov, da denne overvåget anlæggets ydeevne og udsender alarm ved forstyrrelser.

Aske fra kedlen transporteres automatisk ud af denne og til den eksterne askecontainer, som er placeret uden for kedelrummet.

Som en del af projektet har Linka også lavet rørføring, hvilket indebærer dimensionering og installation af fjernvarmerør til godsets ejendomme.

Specifikationer

Kunde: Vennerslund Gods
Lokation: Nørre Alslev, Danmark
Brændselstype: Halm
Størrelse: 800 kW
Anlægstype: Varmtvandsanlæg
Byggeår: 2014

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Claus

Halmbesparelse

33%

Efter udskiftning til Linka kedlen har Vennerslund reduceret deres brændselsforbrug med 1/3.