Reference

Hjallerup Fjernvarme

Grøn varmeforsyning med økonomisk gevinst

Hjallerup Fjernvarme fik i efteråret 2016 installeret et Linka halmanlæg, som supplement til brugen af solvarme. Skiftet til biobrændsel har allerede reduceret fjernvarmepriserne i området.

Med et ønske om at reducere forbrugernes varmepriser, efterspurgte Hjallerup Fjernvarme et halmanlæg som skal udgøre områdets primære varmekilde 7 ud af årets 12 måneder, når solvarmen ikke kan forsyne hele området.

Anlæggets primære formål er at forsyne Hjallerup og Klokkerholm med stabil og miljøvenlig fjernvarme.

Valget af leverandør faldt på Linka, som kunne tilbyde et driftssikkert anlæg, til en konkurrencedygtig pris.

Hjallerup efterspurgte indledningsvist et 1.800 kW anlæg dimensioneret til 2.300 kW. Gennem dialog med Linka blev det bestemt at anlægget skulle dimensioneres til 3.000 kW for bedst at sikre områdets stigende efterspørgsel.

Med udgangspunkt i nem adgang til billig halm havde Hjallerup på forhånd valgt dette som brændsel. Halm giver tilmed den største effekt på varmepriserne.

Anlægget kan dog omstilles til træpiller hvis det i fremtiden bliver nødvendigt med et alternativ til halm.

Anlægget

Den endelige løsning blev et 3.000 kW varmtvandsanlæg, med halm som primær brændsel. Anlæggets dobbeltopriver, med automatisk fødning via den installerede halmkran, sikrer et yderst automatiseret anlæg. Yderligere er der installeret en automatisk snoraftrækker på halmbanen.

Kedlen er i 5-træks udførelse, og hermed designet til en mere effektiv udnyttelse af varmen, hvilket medfører en højere virkningsgrad og dermed en større besparelse på brændsel.

Halmanlægget er udviklet til at kunne håndtere en afvekslende halmkvalitet. Det er ligeledes udstyret med posefilter, som renser røggasser og formindsker støv.

Specifikationer

Kunde: Hjallerup Fjernvarme
Lokation: Hjallerup, Danmark
Brændselstype: Halm
Størrelse: 3.000 kW
Anlægstype: Varmtvandsanlæg
Energitype: Fjernvarme
Byggeår: 2016

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Jan

Virkningsgrad op til

93,17%

mg/m3

Anlægget bruger Linkas verdenspatenterede forbrændingsteknik, hvor opvarmet luft tilføres under afbrænding for at give korrekt turbulens i forbrændingsdelen. Herved afbrændes de udviklede gasser fuldstændigt, hvilket sikrer en særdeles høj virkningsgrad.

Fjernvarme besparelse

30

DKK pr. MWh

Skiftet til et Linka biomasseanlæg har sammen med anvendelsen af solvarme betydet et prisfald på kr. 30 pr. MW (budgetår 2016/2017) for fjernvarmekunder i området.

"Det var vigtigt for os at få et anlæg som er fremtidssikret, og det kunne Linka levere. De har givet os en fin rådgivning, da vi skulle vælge anlæg, og hele Linka teamet går godt i spænd med vores medarbejdere. På sigt vil vi gerne anvende varme fra biomasse året rundt, som supplement til vores solvarme."

Kaj Tranholm Olesen, Bestyrelsesformand
Hjallerup Fjernvarme