Reference

Manor Farm

Halmanlæg gør landbrug selvforsynende

Linka og Manco Energy har leveret et halmanlæg til det engelske landbrug, som i fremtiden skal bruge varmen til ny bebyggelse. Gården har siden reduceret sin udledning af CO2.

Manor Farm er et stort landbrug i Cambridge, nord for London. I over 40 år er der drevet landbrug på gården, som i dag råder over omkring 1200 ha jord med blandede afgrøder.

Foruden landbrug driver gården også bryllupslokaler til udlejning, samt en række boliger, bl.a. til studerende.

Siden installationen af det nye anlæg har Manor Farm været 100 % selvforsynende af varme, og har ydermere reduceret deres udledning af CO2. Halmen stammer fra egne marker, og asken spredes tilbage udover disse marker.

I fremtiden skal varmen fra anlægget bruges til opvarmning af seks boliger, bryllupslokaler, kontorer, indkvartering samt gårdbygninger. Ydermere skal en del af varmen bruges til korntørring. På nuværende tidspunkt bruges den i værksteder og produktionsfaciliteter.

Anlægget

Anlægget blev sat i drift i december 2016, med en 995 kW Linka H kedel, beregnet for fyring med halm. I kedlen er der installeret en bevægelig trapperist, der sammen med Linkas verdenspatenterede forbrændingsteknik sikrer total afbrænding af halmen.

Halmen fødes fra den opstillede Linka opriver med 18 meter bane, hvorfra den transporteres til kedlen via en halmsnegl. Asken transporteres automatisk ud af kedlen og videre til en 5 m3 askecontainer.

Det yderst automatiserede anlæg kontrolleres af en PLC styring som overvåger driften, og udsender alarm til computer eller på SMS. Via internetadgang er det tilmed muligt at modtage fjernsupport fra Linka.

Specifikationer

Kunde: Manor Farm
Lokation: Cambridge, England
Brændselstype: Halm
Størrelse: 995 kW
Anlægstype: Varmtvandsanlæg
Byggeår: 2016

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Claus