Reference

Tønder Fjernvarmeselskab

Ny 3,75 MW fliskedel kobles sammen med eksisterende naturgas fyrede kedler og varmepumper

Det nye anlæg fra Linka Energy vil i fremtiden dække ca. en tredjedel af varmebehovet i Tønder.

Prisen på biomasse er særdeles konkurrencedygtig i forhold til prisen på naturgas og med et flisfyret værk i denne størrelse sikres bæredygtigheden. Derfor er det nye flisanlæg med til at sikre forbrugerne såvel robuste energipriser som et fremtidssikret anlæg.

Foruden økonomiske besparelser for varmeværket og forbrugerne, vil det nye flisanlæg medføre en årlig reduktion af CO2 udledning på ca. 4.100 tons.

Anlægget

Anlægget består af en 3,75 MW Linka biomassekedel med røggaskondensering som er udviklet og optimeret i tæt samarbejde med Linka Energys leverandører.

Partikler (mg/m3):  < 0,9 (Grænseværdi: 30)
CO (mg/m3):  224 (Grænseværdi: 750)
NOx (NO+NO2) (mg/m3):  205 (Grænseværdi: 300)
O2 (vol. - %):  4,2
Vanddampindhold (vol. - %):  8,7
Volumenstrøm (m3 (n,t)/h):  4.750
Røggastemperatur (°C):  44,9

Indfyringen af flisen sker via hydrauliske stempler – en teknologi som er udviklet sammen med specialister i Linkas svenske datterselskab Jernforsen Energy, der i kombination med Linka Energys verdenspatenterede forbrændingsteknologi således sikrer Tønder Fjernvarme et fremtidssikret bæredygtigt biomassefyret anlæg med høj virkningsgrad.

Det fuldautomatiske, topmoderne varmeværk er dimensioneret til at sikre en stabil drift med fokus på brugervenlighed og godt arbejdsmiljø for driftspersonalet. Mandskabsbehovet er minimalt og anlægget kan tilmed overvåges via fjernadgang, hvilket betyder, at forbrugerne altid er sikret adgang til varme.

Specifikationer

Kunde: Tønder Fjernvarmeselskab
Lokation: Tønder, Danmark
Brændselstype: Flis
Størrelse: 3,75 MW
Anlægstype: Varmtvandsanlæg
Energitype: Fjernvarme
Byggeår: 2021

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Jan

"Som fjernvarmeværk har vi et stort ansvar for miljøet, og derfor har vi fokuseret på et højeffektivt og bæredygtigt varmeanlæg, der drives af biobrændsel”

Johnny Pedersen, Adm. direktør
Tønder Fjernvarme