Reference

Edward Baarda Ltd.

Grøn varme til drivhusene

Linkas britiske partner, Manco Energy, har leveret to biomasseanlæg til det engelske gartneri, et halmanlæg og et flisanlæg. Begge leverer varme til de mange drivhuse.

Edward Baarda Ltd. er et stort gartneri, lokaliseret i det østlige England, som blandt andet producerer grøntsager. Inden installationen af et halmanlæg fik Baarda varmen fra et oliefyr, som blev brugt til opvarmning af de mange drivhuse.

I 2012 fik Baarda skiftet sit gamle oliefyr med et nyt halmanlæg. Skiftet har gjort det muligt at producere billigere varme end ved fyring med olie. Med mulighed for tilskud fra den engelske ordning RHI (Renewable Heat Incentive) valgte Baarda at få installeret endnu en kedel i 2016.

Anlægget

Det første anlæg er et 2.500 kW halmanlæg, som blev leveret i sommeren 2012. Til anlægget er der installeret en Linka TWIN opriver med 27 meter dobbeltbane, hvorfra halmen transporteres til kedlen for afbrænding.

I sommeren 2016 installerede Linka og Manco endnu et anlæg ved Baarda, denne gang til fyring med flis. Anlægget består af en 995 kW Linka H kedel.

Flisen transporteres fra et 40 m2 skrabersystem med tre skrabere, som fremfører flisen til en forsænket tværsnegl. Herfra transporteres det videre til kedlen via snegle.

Anlæggets PLC styring sikrer at driften overvåges døgnet rundt, og der udsendes alarm i tilfælde af afvigelser. Styringen kan tilgås fra både computer, tablet og smartphone.

Det automatiske askeudtag transporterer asken fra kedlen til den installerede askecontainer på 2,5 m3.

Specifikationer

Kunde: Edward Baarda Ltd.
Lokation: East Yorkshire, England
Brændselstype: Halm og flis
Størrelse: 2.500 & 995 kW
Anlægstype: Varmtvandsanlæg
Byggeår: 2016 + 2012

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Claus