Reference

Ryomgård Fjernvarmeværk

8 MW kedel garanterer lav emission og høj virkningsgrad

Linka var i 2018 totalentreprenør på nyt halmvarmeværk til Ryomgård Fjernvarme på Djursland, som skal fremtidssikre områdets varmeforsyning.

Tilbage i 1989 var Linka totalentreprenør på opførelsen af fjernvarmeværkets første biomasseanlæg - et 4 MW halmvarmeværk. Siden 1989 er antallet af forbrugere steget fra 260 til 703, og i dag er den samlede varmeproduktion ca. 19.000 MWh om året.

I løbet af knap 30 år har kedlen afbrændt 119.000 tons halm og produceret omkring 430.000 MWh. I dag kører kedelanlægget på sit maksimale om vinteren, grundet den løbende tilgang af forbrugere inden for forsyningsområdet.

Anlægget

Ved siden af det eksisterende varmeværk, er der opført en ny kedelbygning, med plads til den store 8 MW halmkedel. I den eksisterende halmlade, med plads til cirka 14 dages varmeproduktion om vinteren, er der monteret nyt krananlæg.

Indfyring sker med Linkas eget udviklede indfyringssystem, halmklipperen, som kan håndtere halm af vekslende kvalitet og har et langt lavere energiforbrug, end eksempelvis en halmopriver.

Et skraberanlæg sikrer særdeles høj fleksibilitet, idet Ryomgård har mulighed for at supplere med flis i til-fælde af mangel på halm.

Den optimerede styring sikrer at anlægget ikke får problemer med at overholde krav til hverken støv, NOx eller CO2 udledning.

Anlægget består desuden af et effektivt røggassystem, komplet med multicyklon og posefilter, samt automatisk askesystem.

Specifikationer

Kunde: Ryomgård Fjernvarmeværk
Lokation: Ryomgård, Danmark
Brændselstype: Halm
Størrelse: 8 MW
Anlægstype: Varmtvandsanlæg
Energitype: Fjernvarme
Byggeår: 2018

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Jan

Virkningsgrad op til

93,8 %

Testmålinger under prøvedriftsperiode viste virkningsgrader op til 93,8 %

El-forbrug

6,1

kWh el/MWh

Indfyring med et klippersystem er medvirkende til det lave elforbrug på lidt over 6 kWh pr. MWh produceret varme.

”Medvirkende årsag til at valget faldt på Linka, er at vores eget ”gamle” værk har fungeret i næsten 29 år uden de helt store udfordringer.”

Jan Helbo
Ryomgård Fjernvarmeværk