Reference

Lohals Varmeforsyning

2,5 MW halmkedelanlæg med Linka® TWIN-opriversystem

Lohals Varmeforsyning blev grundlagt i 1992 og selve værket blev bygget i 1993. I 1994 blev der etableret en Linka 1,6 MW halmkedelanlæg for fyring med halm leveret fra de lokale landmænd og desuden en oliekedel som reserve/backup på 3MW. Senere i 2011 fik værket etableret et kombineret flis- og pillekedel på 2,0 MW for således at kunne forsyne Lohals by med stabil varme året rundt.

Da halmkedlen fra 1992 var udtjent, indgik Lohals Varmeforsyning og Linka Energy i 2022 en ny aftale om levering af et komplet 2,5 MW halmanlæg med en varmtvandskedel. I denne aftale indgik desuden nedtagning og fjernelse af den gamle 1,6 MW halmkedel, dog med genanvendelse af flest mulige eksisterende komponenter herfra såsom kompressor, trykholdeanlæg, posefilter, skorsten og askecontainer.

Anlægget

Kedelanlægget, en 2,5 MW Linka H varmtvandskedel, en cylindrisk, effektiv kanalrøgrørskedel i 5-træks udførelse, der sikrer maksimal udnyttelse af halmen. I kedlens brændkammer er der monteret en bevægelig trapperist for at minimere slaggedannelser, og medstrøms forbrændingssystemet er Linkas eget verdens-patenterede system.

Derudover er der leveret et nyt 15 meter langt halmbord med automatisk Linka® snoreaftager, en Linka® TWIN opriver (model 120), halmsnegl, kedel med trapperist, askesystem, røgsuger og ny kedelstyring. Når der ”kaldes” på varme, sættes kedlens indfyringsprocedure i funktion. Det vil sige, at kedlens stokersnegle starter. Når stokersneglen er i gang, starter halmsnegl og halmopriver, og brændselssystemet vil nu tilføre kedlen den passende mængde halm for den installerede kedeleffekt.

Røggassen fra kedlen går via en multicyklon og det eksisterende posefilter, hvorfra røggassen ledes gennem det eksisterende filter og videre til den nye frekvensstyrede røggasventilator inden denne udledes gennem den eksisterende skorstenen. Asken transporteres til sidst til en ny askecontainer. Styringen af anlægget sker via et PLC-styresystem, der overvåger anlægget og sender alarmer ud via internet og SMS, ligesom vil det være muligt at overvåge anlægget via smartphones, tablets og/eller PC.

En del af aftalen var blandt andet, at Lohals Varmeforsynings eksisterende kedelanlæg skulle nedtages og fjernes samt at de komponenter, det var muligt at genanvende, skulle genanvendes.

Specifikationer

Kunde: Lohals Varmeforsyning
Lokation: Tranekær, Danmark
Brændselstype: Halm
Kedelstørrelse: 2,5 MW
Anlægstype: Varmtvands
Energitype: Varme
Byggeår: 2023

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Jan

Virkningsgrad

92 %

ved 100% last

Halm

Ca. 640 kg/t

18% fugt