Reference

Danish Agro

Opvarmning med økonomisk og miljømæssig besparelse

Danish Agro har i 2018 investeret i et nyt biomassefyret dampanlæg, som sparer miljøet for tonsvis af CO2 samt medvirker til en betydelig økonomisk besparelse for koncernen.

Grovvarekoncernen på Nordfyn, som producerer foder, havde et ønske om et nyt opvarmningsanlæg. Med øget fokus på energieffektivitet, miljø og omkostninger efterspurgte virksomheden et biomasseanlæg, hvor egne restprodukter kunne anvendes som brændsel i stedet for, at dette skulle køres til destruktion.

Inden installationen af deres nye anlæg benyttede virksomheden naturgas til at drive produktionen. Med det nye anlæg opnåes der en væsentlig besparelse samtidig med at udledningen af CO2 reduceres markant.

Dampen fra anlægget bliver primært anvendt til varmebehandling af fodret, som virksomheden producerer. Ligeledes bliver fugten fra dampen anvendt til at holde formen på produkterne.

Anlægget

Anlægget består af en 2.000 kW Linka H kedel, de­signet til fyring med kornafrens. Sammen med kedlen er der også leveret multicyklon, posefilter og 20 me­ter skorsten. Kedlen er tilkoblet et eksisterende skraberanlæg til forsyning af brændsel.

Dampanlægget ved Danish Agro består af en 2.000 kW kedel i 3-træks udførelse. Kedlen er dimensioneret til at give fuld udbrændning og effektiv udnyttelse af strålingsvarmen i ildkanalen.

Restprodukterne fra rensning af råvarerne bliver læsset af i en hal hvorfra de føres ind via et walking floor system, som løbende føder kedlen, hvor det hele bliver brændt og omdannet til damp. Denne damp føres via et rørsystem, som ligger under jorden, over til foderfabrikken, der ligger ved siden af anlægget.

Anlægget styres og overvåges ved hjælp af den installerede PLC-styring som kan tilgåes fra telefoner og computere hvilket gør det let for driftspersonalet af betjene.

Det automatiske askeudtag transporterer asken fra kedlen til en askecontainer, som er placeret udenfor kedelbygningen.

Specifikationer

Kunde: Danish Agro
Lokation: Skamby, Danmark
Brændselstype: Tørflis og kornafrens
Størrelse: 2.000 kW
Anlægstype: Procesdamp
Byggeår: 2018

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Simon

Virkningsgrad

91,4%

Ved at anvende Linkas verdenspatenterede forbrændingsteknik sikres der yderst høje virkningsgrader.

CO2 reducering

1.030

ton pr. år

Det svarer til den samme mængde CO₂, som 500 personbiler gennemsnitligt udleder på et år.

"Tidligere betalte vi for at komme af med restprodukterne, så der er en økonomisk gevinst for os ved at køre dem til forbrænding på biobrændselsanlægget i stedet"

Keld Nielsen, Driftsdirektør
Danish Agro