Reference

ENVAFORS A/S

12,5 MW halmkedelanlæg tilsluttes i eksisterende bygning på varmeværket ”Stop 39”

Det nye halmkedelanlæg fra Linka Energy vil bidrage til Envafors A/S' strategi - der løber frem mod 2025 - om en bæredygtig fremtid med anvendelse af andre CO2-neutrale energikilder end gas.

Da prisen på halm er særdeles konkurrencedygtig i forhold til prisen på naturgas og med et halmfyret værk i denne størrelse sikres bæredygtigheden desuden også. Derfor er det nye halmkedelanlæg med til at sikre forbrugerne såvel robuste energipriser som et fremtidssikret anlæg.

Foruden økonomiske besparelser for Envafors A/S og forbrugerne, vil det nye halmkedelanlæg medføre en årlig reduktion af CO2 udledning på ca. 20.000 tons.

Anlægget

Anlægget består af en 12,5 MW Linka halmkedel med vores helt unikke, patenterede forbrændingsteknologi, hvor forbrænding af røggasserne sker fuldstændigt og CO-indholdet reduceres yderligere og brændslet udnyttes maksimalt.

Indfyringen af halmen sker via Linka® TWIN halmopriversystem – en særdeles og velafprøvet teknologi – ligeledes udviklet til at opnå den højest mulige virkningsgrad.

Linkas systemer kan afbrænde forskellige halmtyper - og der er naturligvis også mulighed for at afbrænde frøgræs, raps og lignende.

Det fuldautomatiske, topmoderne halmkedelanlæg er dimensioneret til at køre bemandingsfrit i 72 timers driftstid og kan desuden overvåges via fjernadgang, hvilket betyder, at forbrugerne altid er sikret adgang til varme.

Specifikationer

Kunde: ENVAFORS A/S
Lokation: Slagelse, Danmark
Brændselstype: Halm
Størrelse: 12,5 MW
Anlægstype: Varmtvandsanlæg
Energitype: Fjernvarme
Byggeår: 2022

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Jan

CO2-reduktion

20.000

tons

Kedelstørrelse

12,5

MW

Driftstid

72 timer

bemandingsfrit

”Som fjernvarmeværk har vi et stort ansvar for miljøet, og derfor har vi fokuseret på et højeffektivt og bæredygtigt varmeanlæg, der drives af biobrændsel.”

Carsten Lunde, Energichef
Envafors A/S