Reference

Danspin: Sindi Lanka

Damp fra træpiller farver garn i Estland

Den estiske fabrik anvender dampen fra et Linka træpilleanlæg i processen med farvning af garn.

Danspin er en af verdens største producenter af garn til tæppebranchen. På deres garnfarveri i Estland, Sindi Lanka, bruges dampen fra deres træpilleanlæg i processen hvor garnet farves.

Tidligere kom varmen fra to gaskedler, men med mulighed for tilskud til biomasse valgte Danspin at skifte til træpiller. Valget af brændsel skyldes især at der i Estland er nem adgang til træpiller.

I forbindelse med projektet har Linka også fået til opgave at sikre vandbehandling. Anvendelsen af en dampkedel sætter krav til mængden af ilt og kalk i vandet, for at undgå skade på kedlen. Ved Sindi Lanka anvendes en kombination af flod- og byvand, hvor den svingende kvalitet har gjort vandbehandling nødvendigt.

I stedet for at anvende siloer til opbevaring af træpillerne er der ved Sindi Lanka bygget en pillegrav med skraberanlæg. En pillegrav sikrer højere leveringssikkerhed fra flere leverandører, ligesom det er muligt at skifte til flis i fremtiden.

Anlægget

I foråret 2016 leverede Linka en 5.000 kW dampkedel, designet til 10 bar og en maksimal damptemperatur på 184°C. Ved at installere PLC styring sikres en konstant overvågning af anlæggets ydeevne. Via internetopkobling er det muligt at tilgå anlægget online og Linka kan hermed tilbyde fjernsupport.

Anlægget er opbygget med et 70 m2 skrabersystem, hvor 11 skrabere fremfører træpillerne til en forsænket tværsnegl. Herfra transporteres pillerne videre til kedlen via snegle.

Ved at installere en economizer reduceres varmetabet, idet der trækkes ekstra varme ud af røggassen. Dette medvirker til en højere virkningsgrad samt opvarmning af fødevand.

I kedlen er der installeret automatisk askeudtag, hvor askesneglene transporterer asken fra kedlen videre til en stor 12 m3 askecontainer, placeret udenfor bygningen.

Specifikationer

Kunde: Danspin A/S
Lokation: Sindi, Estland
Brændselstype: Træpiller
Størrelse: 5.000 kW
Anlægstype: Dampanlæg
Energitype: Procesvarme
Byggeår: 2016

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Claus

Dampproduktion

7,5 t/h

Dampproduktion i timen, som anvendes i garnfarvningsprocessen.