Reference

Bioenergie Marienthal GmbH & Co.KG

Bæredygtig energiproduktion med Linkas® Halmhåndteringssystem

Bioenergie Marienthal GmbH & Co.KG drifter biogasanlægget i Goosefeld, der er beliggende i Schleswig-Holstein. Overordnet for dette område er, at den primære produktion af elektricitet kommer fra vedvarende energikilder: Cirka ti procent af strømmen stammer fra biogasanlæg baseret på store mængder af sukkerroer og majs, hvilket svarer til, at ca. en tredjedel af Tysklands majsafgrøde ender i biogasanlæg i stedet for på bordet.

Bioenergie Marienthal GmbH & Co.KG ønskede at ændre på dette og i stedet fremover fokusere på at generere energi fra halm og gødning i deres biogasanlæg, således at varme, elektricitet og biomethan fra biogas bliver vigtige komponenter i bæredygtig energiproduktion.

I 2020 leverede Linka Energy A/S en komplet halmhåndteringslinje til Bioenergie Marienthal GmbH & Co.KG., hvor et varme- og mekanisk halmbehandlingsanlæg fuldstændigt nedbryder halmen. Den behandlede halm anvendes derefter i det andet trin i biogasanlægget og omdannes til biogas.

Anlægget

Anlægget består af et Linka® halmhåndteringssystem, der håndterer halmballer i midi-big og Heston ballestørrelser, dvs. op til 2400x900x1200mm.

Halmballerne placeres på halmlinjen med en automatisk kran i 2 identiske lagerområdelinjer og ½ linje foran halmhåndteringslinjen i den kolde halmopbevaringshal.

Når der sendes et signal til systemet, registrerer kranen automatisk halmballen på halmlageret, bevæger sig hen til halmlinjen og henter en halmballe, hvorefter den sættes ned på denne. Halmlinjen håndterer 2 halmballer ad gangen, og inden de kommer til Linka® guillotine porten, vil den automatiske Linka® snoreaftager, sørge for at snorene fjernes automatisk.

Efter snorene er fjernet transporteres halmballen til Linka® guillotinen, der deler ballerne i ca. 25 cm lange stykker, inden de leveres på et transportbånd, der tager dem udenfor bygningen og afleverer halmen i en halm- og gyllemixer.

Halmhåndteringssystemet er designet til at håndtere op til 4 baller pr. time.

Kontrol- og overvågningssystemet er baseret på PLC-styring, der sikrer en kontrolleret og logisk fødning af halmballer baseret på den aftalte tid/signalinput.

Linka®’ leverance har desuden bestået af en fuldautomatisk ”walking floor” løsning, der leverer brændsel til biogasanlæggets kedelanlæg.

Specifikationer

Kunde: Bioenergie Marienthal GmbH & Co.KG
Lokation: Goosefeld, Tyskland
Brændselstype: Halm
Størrelse: 4 baller i timen
Anlægstype: Linka® Halmhåndteringssystem
Byggeår:2020

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Lars