Reference

Gjerlev Varmeværk A.m.b.a.

Biomassefyret multifuel anlæg med 2000 kW varmtvandskedel

Gjerlev Varmeværk A.m.b.a. blev etableret 1989 og fik kort efter etableret det første halmkedelanlæg – på dette tidspunkt et bedre alternativ til naturgassen, som området i forvejen var udlagt til. I 1990 blev det nye halmværk indviet.

I 2014 etablerede varmeværket nu et 3500 m² solvarmeanlæg, som supplement til det eksisterende halmkedelanlæg, samtidigt med at det oprindelige varmeværk blev moderniseret.

Efter mange overvejelser, ansøgte Gjerlev Varmeværk A.m.b.a. i starten af 2018 Randers Kommune om en lånegaranti med henblik på etablering af nyt halm- og flisanlæg som erstatning for det eksisterende halmanlæg, der var ved at være udtjent.

Det kombinerede halm- og fliskedelanlæg giver værket mere frihed til at skifte mellem brændslet, halm og flis, hvilket giver fuld fleksibilitet i brændselsvalget – og ikke mindst en CO2-neutral energi og en billigere varmeregning til forbrugerne på sigt.

Linka Energy A/S’ nye 2000 kW multifuel biomasseanlæg blev i slutningen af 2018 overdraget til Gjerlev Varmeværk A.m.b.a.

Anlægget

Kedelanlægget består af en 2000 kW Linka® H 2000 varmtvandskedel, der kan håndtere enten halm eller flis, så kedellinjen med to fødesystemer kan driftes uafhængigt af hinanden. Dermed opnås en stor sikkerhed i varmeforsyningen til processen, uagtet om en af fødelinjerne er udtaget til service eller lignende.

Halmhåndteringsanlægget er leveret med en Linka TWIN halmbane og en Linka TWIN-opriver med rivetromler, der styres efter kedlens varmeforbrug, så, hvis halmproduktionen er for lille, øges hastigheden på tromlerne. Den oprevne halm transporteres til halmsneglen, videre frem til celleslusen og stokersneglen (inklusive brandslukning), hvorefter halmen transporteres frem til den bevægelige trapperist, som er placeret forrest i kedlen.

Flisskrabeanlægget er leveret med 3 skråsnegle og 6 tværsnegle.

Varmtvandskedlen, type Linka® H 2000, er dimensioneret til at give fuld udbrænding og effektiv udnyttelse af strålingsvarmen i ildkanalen, mens konvektionsvarmen udnyttes mest muligt i de to efterfølgende røgrørssektioner. Trapperisten er konstrueret så slaggedannelser undgås. Via Linkas verdenspatenteret system, luft fra indfyringsenden i et medstrømsprincip, suges røggassen op i kedlen og brændes mere effektivt af, hvorved der opnås bedre resultater på effektiviteten og på emissionstallene.

For automatisk røggasrensning. Er der på kedlens front monteret et antal tryktanke hvis skudventiler skyder luft gennem kedlens røgrør og renser hermed disse for aske. Dette betyder minimalt tidsforbrug på manuel rensning af kedlens røgrør.

Der er desuden monteret en multicyklon, der renser røggassen og derved reducerer støvudledningen gennem skorstenen. Asken transporteres til sidst til en 20m³ askecontainer.

 

Styringen af anlægget sker med et PLC-styresystem, der overvåger anlægget og sender alarmer ud via internet og SMS.

Specifikationer

Kunde: Gjerlev Varmeværk A.m.b.a.
Lokation: Gjerlev, Danmark
Brændselstype: Halm og flis
Størrelse: 2000 kW
Anlægstype: Linka®
Energitype:Varmtvandskedel
Byggeår: 2018

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Claus