Reference

Mosegård

Bæredygtig opvarmning til produktion af 1,8 mio. kylllinger årligt

Formålet med det nye halmanlæg fra Linka Energy er at forsyne gårdens kyllingeproduktion med stabil miljørigtig varme. I de 6 stalde, som har en temperatur på mellem 34°C og 24°C, bliver der årligt produceret 1,8 mio. slagtekyllinger.

I 1999 blev det første Linka anlæg installeret på gården, og efter 21 års stabil drift er den udtjent. Med gode erfaringer i bagagen blev Linka Energy valgt til at opføre det nye anlæg.

Anlægget

Det nye biomasseanlæg er designet og tilpasset til eksisterende halmopriver og bane. Kedlen er dimensioneret til, at der i fremtiden kan bygges yderligere to stalde. For enden af kedlen er der monteret en bevægelig trapperist samtidig med, at der tilføres opvarmet forbrændingsluft efter Linkas verdenspatenterede forbrændingsteknik. De patenterede løsninger i anlægget bygger på stort knowhow og erfaring. Derfor kan energien i varierende halmkvalitet udnyttes optimalt.

Asken bliver automatisk ført ud i en askecontainer, hvorefter den bliver blandet med kyllingemøg og genanvendes som kompostering.

Anlægget kræver et minimalt driftsbehov og er nemt at vedligeholde. Ligeledes er anlægget udformet således at rensning og eftersyn af kedlen er let. Anlægget kan styres og overvåges via fjernadgang, hvilket også giver mulighed for hurtig fjernsupport fra Linkas serviceafdeling.

Specifikationer

Kunde: Mosegård
Lokation: Hobro, Danmark
Brændselstype: Halm
Størrelse: 1.000 kW
Byggeår: 2020

Virkningsgrad

96%

Ved at anvende Linkas verdenspatenterede forbrændingsteknik sikres der yderst høje virkningsgrader.

Fremløbstemperatur (max)

110°C

En fremløbstemperatur på op til 110°C sikrer,
at varmen hurtigt kan blive sendt rundt i staldene.

"Bæredygtig varme er et stort emne. Vi har det rigtigt godt med at bruge det brændsel vi har til rådighed i nærheden. Det giver mening i det lange løb."

Leif Barsballe, Driftsdirektør
Mosegård