Reference

Salling Efterskole

Salling Efterskole, der er kendt for sit engagement i uddannelse og fællesskabets værdier, er med investeringen i det nye halmkedelanlæg, et levende eksempel på ansvarlig og bæredygtig miljøstyring fra skoleledelsen.

Installationen af Linka Energys nye halmkedelanlæg, som erstatning fra den traditionelle energikilde på skolen naturgas opvarmer nu skolens bygninger og leverer varmt vand til både elever og personale.

Anlægget

Det komplet nye biomasseanlæg, en type 400 kW LINKA H 400 med en varmtvandskedel med bevægelig trapperist, der er leveret med Linkas patenterede forbrændingsteknologi, sikrer maksimal udnyttelse af brændstoffet.

Halmkedelanlægget er etableret i 2023.

Halmen afleveres på en 18 meter lang halmbane og transporteres hen til Linkas Halmopriver, type 070, hvor rivetromlen trækker halmen i opadgående retning, hvorefter vores halmsuger transportere halmen til vores cellesluse, halmen indfødes til stokersneglen og herfra ind i kedlen.

Multicyklon og posefilter sørger for rensning af røggassen inden denne udledes gennem den nye 12 meter høje stålskorsten. Askesystemet sørger for via asketvær- og skråsnegle at aflevere dette i en askecontainer på ca. 2,4m³.

Styringen af anlægget sker via et PLC-styresystem, der overvåger anlægget og sender alarmer ud via internet og SMS, ligesom vil det være muligt at overvåge anlægget via smartphones, tablets og/eller PC.

Specifikationer

Kunde: Salling Efterskole
Lokation: Roslev, Danmark
Brændselstype: Halmkedel
Kedelstørrelse: 400 kW
Anlægstype: Varmtvandskedel
Energitype: Fjernvarme på skolen
Byggeår: 2023

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Jan