Reference

Langrigg Hall

Fokus på grøn, lokal energi

Siden 2014 har Manco Energy leveret to Linka biomasseanlæg til det nordengelske gods Langrigg Hall, og i starten af 2017 stod det tredje anlæg klar. Investeringen i anlæggene er en del af Langriggs fokus på grøn energi.

Langrigg Hall er beliggende i det nordligste England, hvor det store gods danner ramme for både landbrug og produktion af biobrændsel.

Det første af de leverede anlæg anvendes primært til tørring af flis. Salget af flis er en stor del af Langriggs forretning, hvor der fokuseres på at tilbyde kvalitetsflis fra lokale skovområder. Det andet anlæg anvendes ligeledes til tørring, dog primært papirmasse til størrelse.

Anlægget

Tilbage i 2014 blev det første anlæg leveret til Langrigg Hall. Vores engelske leverandør, Manco Energy, fik til opgave at installere et 1.000 kW flisanlæg, med et 40 m2 ’walking floor’ system, inklusiv 3 skrabere.

Anlægget er leveret med Linkas velkendte bevægelige trapperist, som sammen med vores patenterede forbrændingsteknologi sikrer maksimal udnyttelse af brændslet og høje virkningsgrader.

Da Langrigg Hall i 2016 fik brug for endnu et anlæg, var det igen med Manco Energy som leverandør af et Linka anlæg. Denne gang blev der installeret et 995 kW hedtvandsanlæg, med maksimalt driftstryk på 6 bar og maksimal driftstemperatur på 140 grader. Hedtvandsanlægget er designet til at producere højere temperaturer til en ORC komponent (Organic Rankine Cycle) samt mere varme, for at imødekomme behovet i tørringsprocessen.

I foråret 2017 leveres et tredje anlæg til Langrigg Hall. Ligesom det seneste anlæg skal der leveres en 995 kW Linka H kedel beregnet for flis.

Specifikationer

Kunde: Langrigg Hall
Lokation: Cumbria, England
Brændselstype: Flis
Størrelse: 1000 & 995 kW
Anlægstype: Varmtvandsanlæg & hedtvandsanlæg
Byggeår: 2017 + 2014

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Claus