Reference

Ølgod Bioenergi Aps

Biomasseanlæg investerer i 1,5 MW gaskedel og economizere og fortrænger CO2-udledningen

Ølgod Bioenergi er et privatejet biogasanlæg, der producerer store mængder biogas fra blandt andet dybstrøelse, majs, græsensilage, halm og gylle. Med fokus på den grønne teknologi, der omdanner biogassen/metanen til gas af naturgaskvalitet, levere Ølgod Bioenergi blandt andet til fjernvarmenettet og til Marius Pedersen, der kører for Esbjerg kommune (skraldebiler).

Linka Energy har mange års erfaring og knowhow med at levere procesvarme og ved at opgradere Ølgod Bioenergis urene gas til ren gas, har samarbejdet mellem Ølgod Bioenergi og Linka etableret det der kaldes et cirkulært kredsløb.

Med installationen af gaskedlen (2019) og den efterfølgende etablering af en economizer (2022), er det samlede anlæg med til at fortrænge CO2-udledningen fra Ølgod Bioenergi.

Anlægget

Kedelanlægget er etableret i en ny bygning ved siden af Ølgod Bioenergi lagere for dybstrøelse, majs, græsensilage, halm (her kaldet biomassen) og fermenteringstanke.

Gaskedlen er en LINKA Global ”3” og vertikal version, udlagt for fyring med gas, der leveret med en Weishaupt naturgasbrænder, type WM-G 30/1-A fuldt modulerende med flammeovervågning, styresystem og gasrampe. Kedlen er desuden tilsluttet udblæsningssystem, røg- og rørinstallationer samt separat 10 meter høj skorsten.

En stand-alone economizer blev ligeledes monteret, da der ved temperaturforholdene det varme vand kunne hentes yderligere 149 kW (effekt), idet economizeren virker som en slags røggaskøler, der overfører energi fra den varme røggas til et køligere medie – i dette tilfælde vand – der så kan bruges til forvarmning eller opvarmning. Ved Ølgod Bioenergi var det muligt – med montagen af economizeren – at reducere røggastemperaturen.

Yderligere en economizer blev installeret i 2022 mellem kedlens rørtræk og den eksisterende economizer, da det var muligt at hente yderligere 70-80 kW ud af denne vi by-pass på den eksisterende economizer. I den forbindelse blev styringen for følere, m.m. ombygget.

Kedelanlægget er etableret i en ny bygning ved siden af Ølgod Bioenergi lagere for dybstrøelse, majs, græsensilage, halm (her kaldet biomassen) og fermenteringstanke.

Styringen af det komplette anlæg sker via et PLC-styresystem, der overvåger anlægget og dermed sikrer en kontrolleret regulering af brændselstilførsel og drift, så der altid kommer maksimal effekt ud af anlægget.

PLC-systemet sender alarmer ud – i tilfælde af afvigelser fra de forudindstillede set punkter – via internet og SMS, ligesom vil det være muligt at overvåge anlægget via smartphones, tablets og/eller PC.

Specifikationer

Kunde: Ølgod Bioenergi
Lokation: Ølgod, Danmark
Brændselstype: Gaskedel samt economizere
Størrelse:1,5 MW Hedtvandskedel
Anlægstype: Linka®
Energitype: Varme
Byggeår: 2019/2022

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Claus

"Ølgod Bioenergi APS har haft stor glæde af sparring og samarbejde med Linka Energy. Der har gennem hele forløbet været tæt kontakt mellem Linka Energy og Ølgod Bioenergi APS, så det har været muligt at lave små ændringer gennem hele processen, dels for at opnå den mest optimale drift af anlægget, men også for at undgå unødvendige nedbrud. Da vi havde brug for at finde lidt ekstra varme, var Linka Energy hurtig klar på en god løsning."

Jan Troelsen, Driftsleder
Ølgod Bioenergi