Reference

Hornsyld Købmandsgård

Nyt biomasseanlæg sikrer maksimal udnyttelse af ressourcer

I sommeren 2017 idriftsatte Linka et nyt biomasseanlæg ved Hornsyld Købmandsgård, som fremover leverer varme til virksomhedens fabrik i Hornsyld.

Hornsyld Købmandsgård er et stort grovvareselskab, som beskæftiger sig med handel af grovvarer og olie samt produktion af soya protein. Desuden drives der trælasthandel og en række tankstationer.

Virksomheden har hidtil fået varmen fra en 400 kW Linka kedel, men med virksomhedens investering i proteinproduktionen Trip­leA har det været nødvendigt med et større anlæg.

Det nye kedelanlæg er monteret i Købmandsgårdens eksisterende fyrrum, og er derfor dimensioneret efter disse rammer.

Varmen skal primært bruges til procesvarme ved proteinproduktionen i TripleA og til forvarmning af vand til en dampkedel i foderproduktionen.

Ved at anvende kornafrens udnytter virksomheden ressourcerne optimalt, idet afrensen brændes fremfor at blive bortskaffet. Der er tilmed tale om CO2 neutralt brændsel som gavner miljøet.

Anlægget

Anlægget består af en 2.000 kW Linka H kedel, de­signet til fyring med kornafrens. Sammen med kedlen er der også leveret multicyklon, posefilter og 20 me­ter skorsten. Kedlen er tilkoblet et eksisterende skraberanlæg til forsyning af brændsel.

Den nye kedel er langt mere effektiv end den gamle, som Linka installerede tilbage i 2002. Dette betyder at kedlen ved opstart af proces i TripleA, opvarmer vandet på den halve tid, sammenlignet med den gamle træpillekedel som tidligere forsynede afdelingen.

Driftspersonalet har tidligere været udfordret af slaggerdannelse i den gamle kedel, hvilket har betydet ekstra driftsarbejde på op mod en time dagligt samt tilsætning af kridt for at begrænse denne slaggerdannelse. Linkas verdenspatenterede teknologi har afhjulpet denne problematik i nye kedler, så kridttilsætning ikke længere er nødvendig, og dannelsen af slagger er yderst begrænset.

PLC styringen gør det nemt at tilgå anlægget og her­igennem kontrollere driften. Internetopkobling med fjernadgang til styringen gør det muligt for Linka at til­gå anlægget og fejlfinde i forbindelse med alarmer. Et automatisk askesystem transporterer asken fra kedlen til en 20 m3 askecontainer, ved hjælp af askesnegle.

Foruden biomasseanlægget er der installeret en komplet oliebackup i container, ved siden af fyrrum­met. Hermed er der sikret konstant varme, eksempel­vis i forbindelse med service.

Specifikationer

Kunde: Hornsyld Købmandsgård
Lokation: Hornsyld, Danmark
Brændselstype: Kornafrens
Størrelse: 2.000 kW
Anlægstype: Varmtvandsanlæg
Byggeår: 2017

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Jan

Kedlen kan afbrænde 14 tons afrens i døgnet,svarende til 5.000 liter olie.

"Projektet er gået godt og Linka har nogle rigtig venlige og kompetente medarbejdere, som har været yderst kontaktbare i hele forløbet."

Lars Christensen, Driftsdirektør
Hornsyld Købmandsgård