Varmeværker

Træpiller: 1000 - 15.000 kW

Linkas fuldautomatiske varmeværk til træpiller er udviklet til høje virkningsgrader. Du kan bruge os som ren maskinleverandør eller som totalleverandør på et turn-key projekt.

Varmeværk til træpiller

Et træpille varmeværk består som regel af en silo, enten i glasfiber til udendørs placering eller i spånplade til indendørs placering. Træpillerne transporteres med snegle fra bunden af siloen frem til en cellesluse i fyrrummet for herefter at blive sneglet ind i kedlens forbrændingskammer.

Alternativt kan træpillerne opbevares på et skrabersystem, hvor et antal skrabere transporterer pillerne frem til en forsænket tværsnegl. Denne snegl er overvåget af en fotocelle, som sikrer at den altid er fyldt op. Fra tværsneglen transporteres pillerne videre til fyrrummet med yderligere snegle, før de snegles ind i kedlen

Hvis kedlen "kalder" på varme sættes indfyringsproceduren i funktion. Det vil sige, at transportsnegle fra siloen starter. Kedlen vil nu blive forsynet med den passende mængde træpiller for den installerede kedeleffekt. Mængden af træpiller styres af en iltmåler, der hele tiden kontrollerer iltprocenten i røgen.

Træpiller produceres over hele Europa og leveres normalt fra dag til dag. Vi hjælper dig gerne til den korrekte lagerstørrelse ud fra anlægsstørrelse, driftsfilosofi med mere.

Specifikationer

Anlægstype: Varmtvandsanlæg
Brændselstype: Halm
Størrelse: 1.000 - 15.000 kW
Virkningsgrad: Op til 96,4 %

Linka H-kedlen – til træpiller

H-kedlen er en cylindrisk, højeffektiv kanalrøgrørskedel i 3-træks eller 5-træks udførelse, beregnet til fyring med biomasse. Kedlen er med glat ildkanal og vandkølede vendekamre, og dimensioneret til at give fuld udbrænding og effektiv udnyttelse af strålingsvarmen i ildkanalen, mens konvektionsvarmen udnyttes mest muligt i de efterfølgende røgrørssektioner.

I fronten af kedlen monteres en bevægelig, vand- og luftkølet trapperist, som modvirker slaggedannelser. Der tilføres opvarmet forbrændingsluft, dels fra bunden (primær luft) og dels fra indfyringsenden (sekundær luft) efter Linkas verdenspatenterede forbrændingsteknik, for at give korrekt turbulens i forbrændingsdelen. Herved afbrændes de udviklede gasser fuldstændig.

Omhyggelig isolering af kedlen med 100 mm mineraluld bevirker, at varmetabet er minimalt. Kedlen er i helsvejst, gastæt udførelse for åbent og lukket anlæg og leveres med studse, flanger og modflanger for fremløb, retur og sikkerhedsstuds. En renseluge for enden af fyrboksen gør rensning og eftersyn af kedlen enkel.

Standard er kedlen designet til varmt vand med et driftstryk på 4 bar, og en max. driftstemperatur på 110º C. H-kedlen kan også laves som hedtvandskedel med en temperatur på f.eks. 160º C, og tilpasset tryk på eksempelvis 10 bar.

En elegant beklædning med blå plastbelagte stålplader giver Linka H-kedlen et tiltalende, moderne design.

Automatiseret brugervenlighed

Linka har mange års erfaring med udvikling af den særlige, avancerede fyringsteknologi til halm og andet biobrændsel. Og i at udnytte teknologien optimalt i mobilanlæg med høj driftssikkerhed og brugervenlighed.

Du vælger samarbejdet

Du kan bruge Lin-ka som du vil. Fra ren leverandør af anlægget til et større og tættere samarbejde, hvor vi står som totalleverandør på et turn-key projekt.

Automatisk askeudtag

I bunden af kedlen, er der monteret en rustfri asketværsnegl, som transporterer asken ud til askeskråsneglen. Denne snegl bringer asken videre til en askecontainer, eksempelvis uden for bygningen.

Automatisk rensning af røgrør

På kedlen monteres et antal tryktanke med påmonteret skudventiler til luft. Disse skyder luft gennem kedlens røgrør og renser hermed disse. Dette betyder at man meget sjældent skal rense kedlens røgrør manuelt.

El-styring og overvågning

Styring og overvågning af anlægget er baseret på PLC-styring (Programmerbar Logisk Controller). Styringen sikrer en kontrolleret regulering af brændselstilførslen, så der altid kommer maksimal effekt ud af kedlen. Alle setpunkter kan aflæses og omprogrammeres via display. Samtidig kan iltprocenten aflæses kontinuerligt på displayet. Endvidere er der alarm udgang på styringen.

Desuden er der mulighed for at styretavlen kan tilkobles internettet, og tilgås fra pc, tablet eller smartphone. Det giver dig mulighed for fjernsupport fra Linka ved idriftsættelse, vedligeholdelse og driftsforstyrrelser.

Det er muligt at sætte PLC-styringen op med et overordnet SCADA system, ligesom data fra styringen kan trækkes ind på en computer, tablet eller smartphone, så du kan overvåge anlægget fra dit skrivebord. Der er flere muligheder for styring og overvågning af dit anlæg, afhængig af dit behov.

Relaterede løsninger

Tversted Kraftvarmeværk

Med placering i et beboelsesområde måtte et nyt biomasseanlæg ikke kræve for meget plads. Derfor valgte Tversted et træpilleanlæg, hvor driftsbehovet tilmed er yderst begrænset.

Læs mere