Varmeværker

Mobilanlæg til flis (Flisfyr): 250 - 5.000 kW

Linkas mobilanlæg til flis (flisfyr) er komplette og nøglefærdige varmeværker i container, tilpasset anlæggets størrelse. Anlægget leveres og opstilles af en kran på et forberedt betonfundament.

Mobilanlæg til flis (flisfyr)

Med Linkas mobilanlæg får du et nøglefærdigt varmeværk, som er bygget op i en stor standard- eller specialcontainer, afhængig af anlæggets størrelse og sammensætning. Dertil kommer en selvstændig brændselscontainer med skrabersystem, en særlig askecontainer og en skorsten, som alle er forbundet med mobilanlæggets store hovedcontainer.

Flisen opbevares på skrabersystemet, hvor et antal vandretliggende skrabere transporterer det frem til en forsænket tværsnegl. Herfra transporteres flisen videre til hovedcontaineren via snegle, gennem en cellesluse og ind i kedlens forbrændingskammer.

Hovedcontaineren kan bygges i tre forskellige størrelser afhængig af den valgte kedelstørrelse. Den består af en bund med dørkplader, fire sider udført i trapezplade og tag. Indvendigt er containeren isoleret med 100 mm isoleringsmateriale og beklædt med galvaniserede hulplader. Der er enkeltdør i den ene ende og dobbeltdør i den anden.

Anlægget monteres hos Linka med alt nødvendigt udstyr samt VVS-og el-installation og er klar til drift, når det kommer frem til sit bestemmelsessted. Normalt er anlægget i drift kort tid efter ankomst til pladsen.

Specifikationer

Anlægstype: Mobilanlæg
Brændselstype: Træflis
Størrelse: 250 - 5.000 kW
Virkningsgrad: Op til 96,7 %
Se prøvningsattester

Linka H-kedlen – til træpiller

H-kedlen er en cylindrisk, højeffektiv kanalrøgrørskedel i 3-træks eller 5-træks udførelse, beregnet til fyring med biomasse. Kedlen er med glat ildkanal og vandkølede vendekamre, og dimensioneret til at give fuld udbrænding og effektiv udnyttelse af strålingsvarmen i ildkanalen, mens konvektionsvarmen udnyttes mest muligt i de efterfølgende røgrørssektioner.

I fronten af fliskedlen monteres en bevægelig, vand- og luftkølet trapperist, som modvirker slaggedannelser. Der tilføres opvarmet forbrændingsluft, dels fra bunden (primær luft) og dels fra indfyringsenden (sekundær luft) efter Linkas verdenspatenterede forbrændingsteknik, for at give korrekt turbulens i forbrændingsdelen. Herved afbrændes de udviklede gasser fuldstændig.

Omhyggelig isolering af fliskedel med 100 mm mineraluld bevirker, at varmetabet er minimalt. fliskedlen er i helsvejst, gastæt udførelse for åbent og lukket anlæg og leveres med studse, flanger og modflanger for fremløb, retur og sikkerhedsstuds. En renseluge for enden af fyrboksen gør rensning og eftersyn af fliskedlen enkel.

Standard er fliskedel designet til varmt vand med et driftstryk på 4 bar, og en max. driftstemperatur på 110º C. H-kedlen kan også laves som hedtvandskedel med en temperatur på f.eks. 160º C, og tilpasset tryk på eksempelvis 10 bar.

En elegant beklædning med blå plastbelagte stålplader giver Linka H-kedlen et tiltalende, moderne design.

Flisfyr (Fliskedel) fra Linka Energy: Bæredygtig og effektiv energiløsning

Linka Energy tilbyder flisfyr (også kaldet fliskedel), der er en bæredygtig og effektiv løsning til energiproduktion ved hjælp af træflis som brændstof. Vores flisfyr / fliskedel er designet til at udnytte energien i træflis, en vedvarende og miljøvenlig energikilde. Med en kapacitet fra 250 kW til 5.000 kW er vores flisfyr / fliskedel velegnet til at imødekomme energibehovene for en lang række kunder og industrier.

Fordele ved Linka Energy’s flisfyr:

  1. Høj energieffektivitet: Vores flisfyr er udstyret med avanceret teknologi, der sikrer en høj energieffektivitet og et lavt brændstofforbrug.
  2. Miljøvenlig: Træflis er en vedvarende og bæredygtig energikilde, der bidrager til at reducere CO2-udledningen og bekæmpe klimaforandringer. Endnu et stort plus ved en fliskedel.
  3. Økonomisk fordelagtig: Træflis er en relativt billig energikilde, hvilket gør vores flisfyr en økonomisk attraktiv løsning for vores kunder.
  4. Fleksibel og skalerbar: Med en kapacitet fra 250 kW til 5.000 kW kan vores flisfyr/fliskedel tilpasses forskellige energibehov og industrier.
  5. Nem betjening og vedligeholdelse: Vores flisfyr er designet med brugervenlighed og nem vedligeholdelse i tankerne, hvilket gør det enkelt at betjene og vedligeholde anlægget.

Hvis du ønsker at vide mere om Linka Energy’s flisfyr/fliskedel og hvordan det kan gavne din virksomhed eller projekt, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale. Vi vil med glæde hjælpe dig med at finde den mest optimale løsning for dit energibehov og sikre en bæredygtig og økonomisk energiforsyning.

Automatiseret brugervenlighed

Linka har mange års erfaring med udvikling af den særlige, avancerede fyringsteknologi til halm og andet biobrændsel. Og i at udnytte teknologien optimalt i mobilanlæg med høj driftssikkerhed og brugervenlighed.

Du vælger samarbejdet

Du kan bruge Lin-ka som du vil. Fra ren leverandør af anlægget til et større og tættere samarbejde, hvor vi står som totalleverandør på et turn-key projekt.

Automatisk askeudtag

I bunden af kedlen, er der monteret en rustfri asketværsnegl, som transporterer asken ud til askeskråsneglen. Denne snegl bringer asken videre til en askecontainer, eksempelvis uden for bygningen.

Automatisk rensning af røgrør

På kedlen monteres et antal tryktanke med påmonteret skudventiler til luft. Disse skyder luft gennem kedlens røgrør og renser hermed disse. Dette betyder at man meget sjældent skal rense kedlens røgrør manuelt.

Relaterede løsninger

Aneby AMAQ

Siden 2014 har et stort mobilt varmeværk fra Linka leveret varme til den svenske kommune Aneby. Skiftet til flis og træpiller har siden medført besparelser på varmepriserne.

Læs mere

Nordnorske Forsvarsbygg

I løbet af 2013 leverede Linka tre mobile flisanlæg til det norske forsvar, som er placeret på tre af deres baser i det nordlige Norge.

Læs mere

Lahaugmoen Næringspark

I april 2017 idriftsatte Linka et stort, 4.000 kW mobilt varmeværk i et nybygget norsk industriområde, som hermed er sikret CO2 neutral varme.

Læs mere