Reference

Rødbyhavn Fjernvarme

CO2-neutral varme siden 1988

Linka har siden 2007 leveret to 5.500 kW kedellinjer til fjernvarmeværket på Lolland, som anvender halm til fyring.

Rødbyhavn Fjernvarme leverer varme til forbrugerne i Rødbyhavn på Lolland, i det sydligste Danmark. Varmeværket på Jøncksvej blev etableret i 1988 med en 4.000 kW halmkedel. To år senere blev værket udvidet med en 3.000 kW halmkedel. Begge disse kedler blev leveret af Linka.

I 2007 fik Linka til opgave at udskifte den ældste af de to kedler med en ny 5.500 kW halmkedel, for at imødekomme den øgede efterspørgsel i området. Linka leverede en komplet kedellinje fra halmlager til askesystem.

Da den anden kedel skulle udskiftes i 2011 blev Linka igen valgt som leverandør af en komplet kedellinje. Hermed har Linka leveret alle varmeværkets kedellinjer gennem tiden.

Rødbyhavn Fjernvarme leverer i dag varme til 665 forbrugere i området, og producerer hvert år op mod 38.000 MWh.

Anlægget

Begge kedellinjer består af en 5.500 kW GVB kedel, her designet til fyring med halm. Den installerede kran henter halmballen på lageret og afleverer denne i en sikkerhedskasse, også placeret i halmlageret. Ballen føres efterfølgende ind i halmklipperen, hvor en hydraulisk kniv skærer en skive af, som herefter føres ind i kedlen til forbrænding.

På begge kedler er der installeret et askesystem, hvor asken automatisk transporteres fra kedel til askecontainer. Kedellinjerne er desuden installeret med røggassystem med cyklon, filter og skorsten.

Specifikationer

Kunde: Rødbyhavn Fjernvarme
Lokation: Rødbyhavn, Lolland
Brændselstype: Halm
Størrelse: 2 x 5.500 kW
Anlægstype: Varmtvandsanlæg
Energitype: Fjernvarme
Byggeår: 2007

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Jan

CO koncentration

351

mg/Nm3

CO emission fra anlægget ligger betydeligt under grænseværdien på 625 mg/Nm3.

Støvpartikler

<0,7

mg/Nm3

Støv fra anlægget er yderst begrænset sammenlignet med kravet om max. 40 mg/Nm3.