PROJEKTLEDER – ENERGIANLÆG

LINKA GROUP i Lem, Danmark, søger erfaren projektleder.

Du vil få ledelsen af projektgennemførelsen på CO2-neutrale energianlæg i Danmark og udlandet med nyeste teknologi inden for kedelanlæg til biomasse og affald, primært til industrier og fjernvarme.

Du motiveres meget af at arbejde med CO2-neutrale løsninger.

Linka Group
Linka Group designer, leverer og vedligeholder kedelanlæg til CO2-neutral forbrænding af biomasse og affaldsbaserede brændsler. De nøglefærdige løsninger leveres til fjernvarmeværker og procesindustrier i hele Europa med primært fokus på Skandinavien.

Linka Group består af Linka Energy, Jernforsen i Sverige og Weiss ApS.

Virksomheden har fokus på at kunne tilbyde kunderne et helstøbt servicekoncept og derfor er et omstillingsparat produktions-setup af afgørende betydning.

Virksomheden har ca. 40 ansatte, hvoraf de 15 arbejder i produktionen.

Yderligere oplysninger om www.linkaenergy.com

Stillingen

Stillingen som projektleder refererer til virksomhedens driftsdirektør, og du vil få en central rolle i virksomhedens organisation, hvor du kommer til at lede projektgennemførelse på udvalgte energiprojekter i Danmark og udlandet.

Du vil ligeledes få væsentlig indflydelse på at definere Linka Energys fremtidige projektmodel, hvor ansvarsfordeling, organisatoriske snitflader m.v. kan optimeres med henblik på at opretholde høj kvalitet i den samlede projektleverance.

Du vil indgå i et team med erfarne kolleger, som kan tilbyde væsentlig sparring.

De væsentlige ansvarsområder er  
 • Koordinering og ledelse af projektets gennemførelse fra tegning til overdragelse
 • Stå på mål for detail design såvel mekanisk som elektrisk
 • Sikre overholdelse af tidsplan, fremdrift og økonomi
 • Gennemføre præstationstest og sikre godkendelse og aflevering af projektet
 • Generel koordinering og løbende dialog med kunder og samarbejdspartnere
Da du både har danske og udenlandske kunder, skal du forvente en del rejseaktivitet; forventet omfang 30-50 rejsedage årligt.

Kandidaten
Du kendetegnes først og fremmest ved at være en engageret person, som trives med at tage initiativ og få tingene til at ske. Du vægter rettidig kommunikation og dialog meget højt.

Du har en relevant faglig baggrund, evt. som maskinmester, ingeniør, VVS-tekniker eller lignende. Du har meget gerne erfaring med flowberegning og indsigt i installation og drift af fuldautomatiske forbrændingsanlæg – gerne både den mekaniske og elektriske del.

Du trives godt med, at hverdagen i en projektvirksomhed ofte er uforudsigelig og kan kræve, at der træffes hurtige, men kvalificerede beslutninger. Du er en faglig problemknuser, som kan agere selvstændigt og resultatorienteret.

Dine professionelle kompetencer omfatter såsom:
 • En uddannelse som maskinmester, ingeniør, VVS-tekniker eller lignende
 • Solid erfaring med projektledelse, herunder styring af budgetter og tidsplaner
 • Indsigt i forbrændingsanlæg, herunder flow, mekanik og el
 • Beherske engelsk, både mundtligt og skriftligt

Som person er du karakteriseret ved høj integritet, du hviler i dig selv og er positiv af sind.
Du er vedholdende og klar til at forfølge udfordringerne og er glad ved at gå på arbejde.

Du trives med at være selvkørende og proaktiv, og du har en struktureret tilgang til at planlægge dine aktiviteter. I din dialog med kunder og samarbejdspartnere er du imødekommende og omgængelig, og du formår på den baggrund at levere meget høj kvalitet i din service.

Kort sagt, du er kendetegnet ved at:
 • være ambitiøs, arbejdsom og resultatorienteret
 • kunne kommunikere positivt med både kolleger og eksterne samarbejdspartnere
 • være initiativrig og i stand til at drive dine egne aktiviteter og projekter
 • have godt humør og trives med at være en del af et team i vækst

Virksomheden tilbyder:

Virksomheden tilbyder dig en central, koordinerende rolle i et stærkt team, som har en uformel tilgang til at yde professionel service. Du får store muligheder for at præge din egen stilling, og der vil være en stor grad af frihed og ansvar.

Du vil blive tilbudt en lønpakke bestående af:
 • Fast gage
 • Pensionsordning
 • Sundhedsforsikring
 • Fri telefon, PC, internet

Tiltrædelse:
Hurtigst muligt, men vi er klar til at vente på den rigtige kandidat.

Beskyttelse af persondata:
For at beskytte dine personoplysninger skal du sikre dig, at de dokumenter, du videresender, ikke indeholder fornuftige personoplysninger, såsom cpr-nummer (dvs. CPR-nummer), oplysninger om helbred, etnisk baggrund, politisk eller religiøs overbevisning, seksuel orientering mv.

For at beskytte dine personoplysninger accepterer vi ikke at modtage din ansøgning, CV mv. med posten.

Ansøgning:
Ansøgning fremsendes til Linka Energy A/S, Nylandsvej 38, 6940 Lem st., att.: Henrik Pagh, mail: HeP@Linka.dk
Du er velkommen til at kontakte Henrik Pagh for yderligere information på mobil: +45 5144 1088.