Varmeværker

Mobilanlæg til træpiller: 1.000 - 15.000 kW

Linkas mobilanlæg er komplette og nøglefærdige varmeværker i specialcontainere. Anlægget leveres og opstilles af en kran på et forberedt betonfundament.

Mobilanlæg til træpiller

Med Linkas mobilanlæg får du et nøglefærdigt varmeværk, som er bygget op i en stor standard- eller specialcontainer. Dertil kommer én eller flere pillesiloer, en særlig askecontainer og en skorsten, som alle er forbundet med mobilanlæggets store hovedcontainer.

Hvis kedlen "kalder" på varme sættes indfyringsproceduren i funktion. Det vil sige, at siloens transportsnegle starter, hvorefter pillerne transporteres til hovedcontaineren og kedlen.

Hovedcontaineren kan bygges i tre forskellige størrelser afhængig af den valgte kedelstørrelse. Den består af en bund med dørkplader, fire sider udført i trapezplade og tag. Indvendigt er containeren isoleret med 100 mm isoleringsmateriale og beklædt med galvaniserede hulplader. Der er enkeltdør i den ene ende og dobbeltdør i den anden.

Anlægget monteres hos Linka med alt nødvendigt udstyr samt VVS-og el-installation og er klar til drift, når det kommer frem til sit bestemmelsessted. Normalt er anlægget i drift kort tid efter ankomst til pladsen.

Specifikationer

Anlægstype: Mobilanlæg
Brændselstype: Træpiller
Størrelse: 1.000 - 15.000 kW
Virkningsgrad: Op til 96,4 %
Se prøvningsattester

Linka H-kedlen – til træpiller

H-kedlen er en cylindrisk, højeffektiv kanalrøgrørskedel i 3-træks eller 5-træks udførelse, beregnet til fyring med biomasse. Kedlen er med glat ildkanal og vandkølede vendekamre, og dimensioneret til at give fuld udbrænding og effektiv udnyttelse af strålingsvarmen i ildkanalen, mens konvektionsvarmen udnyttes mest muligt i de efterfølgende røgrørssektioner.

I fronten af kedlen monteres en bevægelig, vand- og luftkølet trapperist, som modvirker slaggedannelser. Der tilføres opvarmet forbrændingsluft, dels fra bunden (primær luft) og dels fra indfyringsenden (sekundær luft) efter Linkas verdenspatenterede forbrændingsteknik, for at give korrekt turbulens i forbrændingsdelen. Herved afbrændes de udviklede gasser fuldstændig.

Omhyggelig isolering af kedlen med 100 mm mineraluld bevirker, at varmetabet er minimalt. Kedlen er i helsvejst, gastæt udførelse for åbent og lukket anlæg og leveres med studse, flanger og modflanger for fremløb, retur og sikkerhedsstuds. En renseluge for enden af fyrboksen gør rensning og eftersyn af kedlen enkel.

Standard er kedlen designet til varmt vand med et driftstryk på 4 bar, og en max. driftstemperatur på 110º C. H-kedlen kan også laves som hedtvandskedel med en temperatur på f.eks. 160º C, og tilpasset tryk på eksempelvis 10 bar.

En elegant beklædning med blå plastbelagte stålplader giver Linka H-kedlen et tiltalende, moderne design.

Automatiseret brugervenlighed

Linka har mange års erfaring med udvikling af den særlige, avancerede fyringsteknologi til halm og andet biobrændsel. Og i at udnytte teknologien optimalt i mobilanlæg med høj driftssikkerhed og brugervenlighed.

Du vælger samarbejdet

Du kan bruge Lin-ka som du vil. Fra ren leverandør af anlægget til et større og tættere samarbejde, hvor vi står som totalleverandør på et turn-key projekt.

Automatisk askeudtag

I bunden af kedlen, er der monteret en rustfri asketværsnegl, som transporterer asken ud til askeskråsneglen. Denne snegl bringer asken videre til en askecontainer, eksempelvis uden for bygningen.

Automatisk rensning af røgrør

På kedlen monteres et antal tryktanke med påmonteret skudventiler til luft. Disse skyder luft gennem kedlens røgrør og renser hermed disse. Dette betyder at man meget sjældent skal rense kedlens røgrør manuelt.

Relaterede løsninger

Aneby AMAQ

Siden 2014 har et stort mobilt varmeværk fra Linka leveret varme til den svenske kommune Aneby. Skiftet til flis og træpiller har siden medført besparelser på varmepriserne.

Læs mere

Nordnorske Forsvarsbygg

I løbet af 2013 leverede Linka tre mobile flisanlæg til det norske forsvar, som er placeret på tre af deres baser i det nordlige Norge.

Læs mere

Lahaugmoen Næringspark

I april 2017 idriftsatte Linka et stort, 4.000 kW mobilt varmeværk i et nybygget norsk industriområde, som hermed er sikret CO2 neutral varme.

Læs mere