Bæredygtigt kombinationsanlæg til Egtved Varmeværk

Borgerne i Egtved kan se frem til en grønnere og billigere varmekilde i fremtiden. For kort tid siden blev der, for første gang i Linkas historie, forhandlet og skrevet kontrakt 100 % digitalt. Linka skal som maskinentreprenør levere et kombinationsanlæg bestående af et 2 MW biomasseanlæg og et 2,1 MW varmepumpeanlæg. ”Både vi og Egtved Varmeværk har fokus på FN’s 7. verdensmål som handler om bæredygtig energi. Derfor kan vi også med stolthed fortælle, at dette anlæg kommer til at levere 100 % CO2 neutral varme” udtaler Thomas Gaardbo, direktør hos Linka Energy.
Investeringen i det nye anlæg sker på baggrund af årelange og grundige overvejelser omkring forskellige løsninger. Beslutningen om et biomasseanlæg blev taget da det stod klart, at sådan et anlæg sammen med en varmepumpe er det som er bedst og mest robust for varmeværket og samtidig er den løsning, der giver forbrugerne den største besparelse på varmeudgiften.
Kombinationsanlægget kan anvende flis og halm som primære brændsel men også andre biomassebaserede affaldsprodukter som korn- og frøskaller kan anvendes. Dette sikrer en høj brændselsfrihed og er afgørende i forhold til forsyningssikkerhed, i forhold til kun at anvende én type brændsel. Samtidig sikres fleksibiliteten, da man kan indkøbe brændslet lokalt.
Tankerne om projektet startede faktisk helt tilbage i 2009 men først i 2018 lød det endelige startskud til at finde en ny varmeløsning. ”Med hjælp fra Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP) valgte vi Linka Energy fordi vi med det valg får en brændselsfleksibilitet ikke set på noget andet anlæg” fortæller Leif O. Rasmussen, driftsleder, Egtved Varmeværk.
Foruden de økonomiske besparelser på ca. 3.000 kr. årligt pr. kunde vil det nye biomasseanlæg medføre en årlig reduktion af CO2 udledning på ca. 14.000 tons. ”Det var vigtigt for os at få et fremtidssikret varmeværk med højest tænkelige miljøprofil og ikke bare en kedel til at brænde flis af” udtaler Anders Rønshof, formand for Egtved Varmeværk.
Opførelsen af anlægget forventes at starte i juni 2020 og at være i drift i begyndelsen af 2021.
Anlægget

Det fuldautomatiske, topmoderne varmeværk er dimensioneret til at sikre en stabil drift med fokus på brugervenlighed og godt arbejdsmiljø for driftspersonalet. Driftsbehovet er minimalt og anlægget kan tilmed overvåges via fjernadgang, hvilket betyder, at forbrugerne altid er sikret adgang til varme.
Biomasseanlægget består af en 2 MW Linka flis- og halmkedel. Brændselshåndteringen sker via en automatisk traverskran, som føder halmbordet samt et walking floor system som fører flisen ind i kedlen.

Derefter sker indfyringen med stokersnegle til forbrændingskammeret, hvor forbrændingen af brændslet sker effektivt og med mindst mulige emissioner efter gældende regler.
Varmepumpen som indgår i anlægget, er en komplet løsning, som kan optage energi fra udeluft og vand. Den er er designet således der ved opvarmning i 3 trin opnås høj effektivitet både under fuld last og ved nedreguleret drift.
Egtved Varmeværk har med valget af et bæredygtigt kombinationsanlæg fra Linka Energy fremtidssikret varmeproduktionen til borgerne i Egtved.Foto: Vejle Kommune