Halmfyr og bæredygtighed

I takt med at der kommer større og større fokus på klima, grøn energi og energieffektivitet, er der gradvist flere inden for energisektoren samt industri og landbrug, som omlægger deres afbrændingsanlæg til at kunne afbrænde biomasse i stedet for fossile brændstoffer. Der er endda også eksempler på virksomheder, der har omlagt sin afbrænding af f.eks. træpiller til halm i stedet.

At det er bedre at afbrænde halm i stedet for olie eller kul er en klar fordel, men det er også en fordel at have et bioafbrændingsanlæg, som kan brænde halm i stedet for træpiller eller andre produkter, som man her i Danmark har mindre kontrol med, hvor kommer fra. Træpiller kan komme langvejs fra, og på den måde er der mindre styr på, om træpillerne indeholder andet end blot træ.

Det er eksempelvis ikke godt, hvis træpillerne er lavet af malet eller imprægneret træ. Til modsætning hertil er der halm, som ofte kommer fra dansk landbrug, og halmen skal derfor transporteres kortere afstand, og på grund af regulering inden for landbruget, er der større kontrol med, hvad der kan være i halmen.

Hvis du vælger et halmfyr fremfor anlæg, der er beregnet til afbrænding af fossile brændstoffer, tilvælger du bæredygtighed, klima og økonomi.

Lars Visgaard Jørgensen

Projektsalg, forretningsudvikler og montageleder

Se prøvningsattester

Vælg afbrænding af biomasse i stedet for fossilt brændsel

At noget kaldes for biobrændsel betyder, at det er et biologisk materiale, der primært findes over jordens overflade. Biomasse kan f.eks. være halm, flis, træpiller, affaldstræ, kornafrens, træspåner/savsmuld, elefantgræs, frøgræs, olivensten, kirsebærsten, kaffegrums og frøgræs.
Fossile brændstoffer er f.eks. kul, olie og naturgas, og det er materialer, som kommer fra døde dyr og planter. De fossile brændstoffer er dermed svære at få mere af, når beholdningen er udtømt. Derimod anses mange biobrændsler for at være kilder til vedvarende energi. De er dog ikke vedvarende ligesom sol- og vindenergi, da de trods alt er begrænsede i deres nuværende form.

Et mindre CO2-fodtryk med grøn energi

Når du afbrænder biomasse (som i øvrigt ofte blot er affaldsprodukter) i stedet for de fossile brændsler, mindsker du forureningen, og det giver også mindre efterspørgsel på de fossile brændstoffer. Derudover medfører afbrænding af f.eks. halm ofte en lavere pris for både dig og dine kunder.
I stor grad handler forurening om udledning af CO2, og nogle af de brændsler, der er allerværst på det punkt, er netop de fossile brændstoffer. De indeholder nemlig kuldioxid, og det bliver frigivet, når materialet afbrændes.
CO2 er dog nødvendigt for, at det hele kan fungere. Mennesker udånder ilt, der indeholder 4 % CO2, og CO2'en (også kaldes kuldioxid) optages af planterne. Planterne frigiver ilt, som er livsnødvendige for mennesker. Det er en god balance mellem mennesker, dyr, planter og alger m.m., og CO2 er ikke en skidt ting i sig selv, men det er et problem, når der er for meget CO2 i luften. Forhøjet CO2 bevirker bl.a. global opvarmning.

Mange fordele og kun få ulemper

Der er mange fordele ved at vælge halmfyr frem for andre typer af afbrænding. Vores afbrændingsanlæg har dog den fordel, at de kan tilpasses, sådan at der kan afbrændes flere forskellige brændsler i kedlerne. Dermed er du ikke nødsaget til kun at kunne afbrænde halm. Eksempelvis kan dit anlæg afbrænde både træpiller, træaffald, flis og kornafrens. Hvor mange forskellige brændsler du kan brænde i dit anlæg kommer an på antallet af kedler.

Hvis din virksomhed er placeret i nærheden af en fabrik, der laver olivenolie eller kirsebærsaft eller -likør, er det f.eks. en idé at have en kedel, der kan afbrænde stenene fra oliven/kirsebær.

De mange fordele ved vores anlæg omfatter bl.a.:

  • Langtidsholdbar afbrændingsløsning
  • Billigt brændsel i form af affaldsmaterialer såsom halm
  • Mindre udledning af CO2
  • Automatiske anlæg med minimalt vedligehold
  • Intelligent styring og overvågning af anlægget
  • Kompetent og venlig service, sparring og rådgivning
  • Mulighed for at udvide anlægget senere hen

En af de eneste ulemper ved afbrænding af f.eks. halm er, at der produceres støv/røgpartikler, der eventuelt kan genere naboer eller medarbejdere ved nærliggende virksomheder. Hvis dit anlæg har en vis størrelse, og hvis der ikke er andre rensningsmuligheder, skal dit anlæg formentlig udstyres med en cyklon.

Forbedret energieffektivitet med Linka

Hvis du er klar til at omstille til grøn energi, er du velkommen til at skrive eller ringe til os i dag. Tøv ikke med at få forbedret din energieffektivitet. Du kan spare både penge og CO2-udledning, og hvis dine kunder er afhængige af opvarmning fra dit varmeværk, vil de værdsætte de lavere varmepriser.

Læs mere om bæredygtig energi her på siden.

Se vores halmfyr/anlæg her:

Halmanlæg 250 - 5000 kw

Linkas fuldautomatiske halmanlæg leveres med halmopriver og transportbane, der tilpasses kedlens størrelse samt kundens ønsker og behov.

Læs mere

Halm: 250 - 15.000 kW

Linkas fuldautomatiske halmanlæg leveres med halmopriver og transportbane, der tilpasses kedlens størrelse samt kundens ønsker og behov.

Læs mere

Halmvarmeværk: 1000 - 15.000 kW

Linkas flisanlæg består af et skraberanlæg, som sikrer at anlægget konstant får tilført den rette mængde flis.

Læs mere

Halmanlæg 400 - 15000 kw

Et flisvarmeværk opbygges ligeledes efter kundens behov. Ved mindre anlæg anvendes typisk et skraberanlæg, mens større anlæg kan vælge en fliskran som løsning.

Læs mere

Andre typer og størrelser

Linka kan også tilpasse vores anlæg til andre brændselstyper end de traditionelle, f.eks. frøgræs, majskolber og kirsebærsten.

Læs mere