Sådan fungerer et halmfyr

Et halmfyr er en god løsning til at omdanne et affaldsprodukt til en nyttig energikilde. Et halmfyr er blot en af de typer af anlæg, som vi producerer, udvikler og installerer. Hvis du specifikt gerne vil vide, hvordan et halmfyr fungerer, kan du læse med her.

Vi vil kort opridse, hvordan en bestemt type fyr fra Linka Energy fungerer. Inden vi når til det afsnit, er der nogle vigtige ting, som er vigtige at få på plads. Inden halmfyret installeres, er der nogle praktiske ting, som er forudsætninger for, at anlægget kommer til at fungere optimalt.

Lars Visgaard Jørgensen

Projektsalg, forretningsudvikler og montageleder

Se prøvningsattester

Før halmfyret vælges og installeres

Hvordan halmfyret fungerer kommer an på, hvilken type du vælger. Hos Linka har vi tre forskellige halmfyrstyper, og det er mobilanlæg, dampanlæg og varmeværk. Vores produkter er målrettet mod varmeværker og andre energiproducerende virksomheder samt godser og industrivirksomheder, som har brug for anlæg af en vis størrelse. Privatpersoner kan formentlig godt have et halmfyr derhjemme, men i så fald vil sådan et anlæg have en mindre effekt, ligesom de også vil fylde mindre og have en mindre kapacitet.

Når man kigger på vores tre forskellige anlægstyper, så har de den ting til fælles, at de har en virkningsgrad på op til 95,9 %. De tre anlægstyper varierer ift. størrelse, da de er på 250-5.000 kW, 400-15.000 kW og 1.000-15.000 kW. Hver af typerne kan dimensioneres, så de ligger forskelligt inden for intervallerne.

Før halmfyret vælges og installeres, er det også væsentligt at tænke over, hvor meget det fylder, og hvor det kan placeres. Derudover skal der også være strøm og vand, så anlægget kan tilsluttes uden problemer.

Sådan fungerer et mobilt halmfyr fra Linka Energy

Da Linkas halmfyre er beregnet til større virksomheder såsom fjernvarmeværker, industrivirksomheder og større gårde, har vi her fokus på, hvordan halmfyre af en vis størrelse virker. Som eksempel har vi valgt mobilanlæg til halm, der har en størrelse på 250 til 5.000 kilowatt.

Et sådant varmeværk er klar til brug, og det leveres i en container, der enten er standardiseret eller specialtilpasset. Ved siden af containeren placeres øvrige dele af anlægget, og det omfatter bl.a. halmopriver, askecontainer og skorsten.

Et mobilt halmfyr fungerer ved, at halmen automatisk føres ind i anlægget. Halmen afbrændes i kedlen, der ofte er beregnet til vand med et driftstryk på 4 bar. Inde i kedlen skabes der turbulens ved hjælp af tilført luft. Dette bevirker, at halmen afbrændes mere effektivt, og at de udviklede gasser afbrændes helt.

Varmen fra afbrændingen bevirker opvarmet luft, og denne energi kan lagres i damp eller vand og f.eks. bruges til fjernvarme.

Støv ledes ud af anlægget, men da det oftest filtreres i et posefilter, bliver mængden af støv mindsket markant. Når halmen er blevet brændt af i kedlen (som enten er i 3- eller 5-træks udførelse), er der blot noget aske tilbage. Asken ledes ud af anlægget og opsamles i en beholder/container, som nemt kan tømmes.

Anlæg med stort energioutput

Vores forskellige halmfyr har stort energioutput, da halm giver en rigtig god brændværdi. Halm er også prisvenligt at anskaffe, og der er ikke mangel på det (modsat andre brændsler).

Anlægget omdanner biobrændsel til energi via den proces, som sker inde i anlægget. Den primære drivkraft i denne proces er kedlen eller kedlerne. Anlægget producerer energi, varme, røg og aske, og den opvarmede luft indgår i høj grad i den videre proces med opvarmning, afbrænding og turbulens, hvilket gør processen endnu mere effektiv.

For en ret lav pris får man billig opvarmning, og vores mobile anlæg er bl.a. installeret hos Aneby AMAQ (Sverige) og Lahaugmoen Næringspark (Norge). Vores andre anlæg (dampanlæg og halmvarmeværk) er installeret hos bl.a. Yester Farm Dairies (Skotland), Tine Meieriet Elnesvågen (Norge), Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk (Danmark) og Hjallerup Fjernvarme (Danmark).

Eksempelvis fik Hjallerup Fjernvarme installeret et anlæg på 3.000 kW, som skal være den primære kilde til opvarmning i syv måneder om året, hvor solvarmen ikke er nok. Med et anlæg fra Linka medvirker virksomheder såsom Hjallerup Fjernvarme til at mindske klimabelastningen, og det er også en billigere løsning for forbrugerne.

Vedligeholdelse af halmfyr

Hvis du køber et halmfyr fra Linka, hjælper vi dig med at få det installeret, og vi rådgiver dig også om vedligeholdelse af halmfyret. Vores anlæg er automatiske og har kun brug for vedligeholdelse af og til.

Nogle af tingene kan du selv stå for, men hvis du har brug for service eller omfattende vedligeholdelse af dit halmfyr, er du velkommen til at kontakte os. Du kan læse mere om vedligeholdelse og service af halmfyr her på siden.

Se vores halmfyr/anlæg her:

Halmanlæg 250 - 5000 kw

Linkas fuldautomatiske halmanlæg leveres med halmopriver og transportbane, der tilpasses kedlens størrelse samt kundens ønsker og behov.

Læs mere

Halm: 250 - 15.000 kW

Linkas fuldautomatiske halmanlæg leveres med halmopriver og transportbane, der tilpasses kedlens størrelse samt kundens ønsker og behov.

Læs mere

Halmvarmeværk: 1000 - 15.000 kW

Linkas flisanlæg består af et skraberanlæg, som sikrer at anlægget konstant får tilført den rette mængde flis.

Læs mere

Halmanlæg 400 - 15000 kw

Et flisvarmeværk opbygges ligeledes efter kundens behov. Ved mindre anlæg anvendes typisk et skraberanlæg, mens større anlæg kan vælge en fliskran som løsning.

Læs mere

Andre typer og størrelser

Linka kan også tilpasse vores anlæg til andre brændselstyper end de traditionelle, f.eks. frøgræs, majskolber og kirsebærsten.

Læs mere