Halmfyr og landbruget

Halmfyre til landbruget er et særligt oplagt valg, da mange landbrugsejendomme har marker tilknyttet, hvorfor de kan sørge for deres egen brændsel. De skal blot høste halmen, presse den til småballer og transportere den hen til deres afbrændingsanlæg.
Halmfyr (halmanlæg) er dog ikke forbeholdt landbruget. Denne type anlæg kan nemlig også sagtens installeres i og anvendes på godser, fjernvarmeværker og i industrivirksomheder. Her har vi dog fokus på fordelene for landbrug og gods, som ligger ude i det fri, og som ofte kan være mere eller mindre selvforsynende med brændsel til deres afbrændingsanlæg (halmfyr).

Lars Visgaard Jørgensen

Projektsalg, forretningsudvikler og montageleder

Se prøvningsattester

Halmfyr til småballer

Halmfyr til småballer er et godt valg for både små og store landbrug, da et stort anlæg både kan tage de større og de mindre halmballer. Det er mere fordelagtigt at have småballer af halm til et stort anlæg end at have et mindre anlæg og så risikere, at halmballerne er for store.
Vores halmfyre er perfekte til afbrænding af mindre halmballer. Halmballerne er nemmere at håndtere manuelt, og når anlægget er blevet “fodret” med halm, kører processen automatisk.
Både landbrugsejendomme og godser har fordele ved at ligge afsides med masser af jord omkring. Der vil sandsynligvis være nem og billig adgang til halm, og måske har din virksomhed sin egen halm, der kan indgå i afbrændingen.

Hvad kan halmfyre til småballer bruges til?

Vores halmanlæg kan bruges til alt fra opvarmning af beboelse og stalde til industrilokaler og som led i virksomhedens egen produktion. Sidstnævnte kan f.eks. være procesvarme i form af høje temperaturer. De høje temperaturer, der er resultatet af afbrændingen, kan bl.a. anvendes inden for fødevareindustrien og vaskeri. Det er en fordel, hvis landbruget eller godset har behov for et højt tryk og høje temperaturer.
Procesvarmen kan genereres i to typer af anlæg, nemlig varmtvandsanlæg og dampanlæg. Varmtvandsanlæg kaldes også for hedtvandsanlæg.
Der er næsten ingen grænser for, hvad du kan anvende et halmfyr til småballer til. Hvis du gerne vil vide, hvordan vores halmfyr kan hjælpe dig og dit gods eller din landbrugsejendom, er du velkommen til at kontakte os. Du kan ringe til os på +45 97341655 eller skrive til os på linka@linka.dk.

Eksempler på virksomheder vi har hjulpet

Vi samarbejder bl.a. med landbruget og med godsejere samt industrien og fjernvarmeværker. I forbindelse med valg og installation af halmfyr til landbruget, har vi bl.a. hjulpet godser. Det er også muligt at få andre løsninger til afbrænding af biomateriale. Hos Linka kan du også få anlæg til afbrænding af flis, men da vores produktsortiment spænder bredt, og fordi vi har mange års erfaring med grøn energi, giver vi også mulighed for at vælge andre typer og størrelser.
Konkrete eksempler på virksomheder, vi har hjulpet videre med den grønne omstilling, er Frederiksdal Gods, Vennerslund Gods og Björnstorp & Svenstorps Godsforvaltning.
Alle de tre godser afbrænder halm, men sidstnævnte gods afbrænder både halm og flis, og på deres 60 meter lange halmbane er der plads til intet mindre end 50 store halmballer. Det ene af Björnstorp & Svenstorps Godsforvaltnings godser bruger varmen fra halmafbrændingen til at tørre korn med, og det andet gods leverer varme til Genarp by. Anlæggene på Björnstorp & Svenstorps Godsforvaltnings to gods producerer begge mere energi, end de selv har behov for, og det er, fordi de leverer den overskydende energi til områdets beboere.
Frederiksdal Gods har et varmtvandsanlæg på 400 kW, og de bruger halmfyret til at opvarme deres produktionsbygning med. I højere grad anvender de anlægget til opvarmning af deres hovedbygning og deres øvrige bygninger.
Vennerslev Gods har kunnet udskifte en ældre kedel med en nyere fra Linka Energy, og på trods af den nye kedels mindre halmforbrug, leverer den et større energioutput. Vennerslev Gods har mindsket deres halmforbrug med en tredjedel, og det imponerende ved det er, at de samtidig har øget deres varmeforbrug med 33 %. Det vidner om, at det nye halmfyr er mere energieffektivt. Derudover skal den også kun opfyldes med halmballer en gang om ugen, hvorimod den gamle skulle “fodres” manuelt med hver enkelt halmballe, som skulle placeres i afbrændingskammeret.

Fem fordele ved vores halmfyr

Der er fem klare fordele ved vores halmfyr, der både kan tage småballer og større halmballer. Når du vælger Linka Energy, får du bl.a.:

  1. Høj energieffektivitet.
  2. CO2-neutral og dermed miljøvenlig og vedvarende energikilde.
  3. Økonomiske fordele fordi brændstoffet er billigt (halm er billigt sammenlignet med andre brændsler).
  4. Fleksibel og skalerbar løsning (fra 250 til 15.000 kW).
  5. Brugervenlig løsning med nem betjening og vedligeholdelse.

Vil du høre mere? Kontakt os.

Se vores halmfyr/anlæg her:

Halmanlæg 250 - 5000 kw

Linkas fuldautomatiske halmanlæg leveres med halmopriver og transportbane, der tilpasses kedlens størrelse samt kundens ønsker og behov.

Læs mere

Halm: 250 - 15.000 kW

Linkas fuldautomatiske halmanlæg leveres med halmopriver og transportbane, der tilpasses kedlens størrelse samt kundens ønsker og behov.

Læs mere

Halmvarmeværk: 1000 - 15.000 kW

Linkas flisanlæg består af et skraberanlæg, som sikrer at anlægget konstant får tilført den rette mængde flis.

Læs mere

Halmanlæg 400 - 15000 kw

Et flisvarmeværk opbygges ligeledes efter kundens behov. Ved mindre anlæg anvendes typisk et skraberanlæg, mens større anlæg kan vælge en fliskran som løsning.

Læs mere

Andre typer og størrelser

Linka kan også tilpasse vores anlæg til andre brændselstyper end de traditionelle, f.eks. frøgræs, majskolber og kirsebærsten.

Læs mere