Nyt fjernvarmeværk i Gelsted

Linka er i fuld gang med at opføre et nyt flis- og spånfyret varmeværk i Gelsted på Fyn, som skal spare forbrugerne for højere varmepriser.

Ved Gelsted Fjernvarme skiftes naturgassen ud med bæredygtig varme fra flis og træspåner, til stor gavn for både forbrugerne og miljøet. Linka er totalentreprenør på det nye varmeværk, som skal producere varme fra midten af september. Varmeværket placeres ved siden af møbelfabrikken, Carl Hansen og Søn, som udover at blive aftager af varme også skal levere træspåner fra overskudstræ. Skiftet til biomasse vil spare forbrugerne for op mod 4.000 kr. om året.

I det nybyggede varmeværk installeres en 2,4 MW Linka H kedel i 5-træks design, som sikrer optimal udnyttelse af brændslet og høj effektivitet. En nedstøbt flisgrube med to rum kan opbevare 385 m3 flis og 75 m3 spåner, hvor sidstnævnte transporteres fra Carl Hansen og Søn, på nabogrunden, med et redlersystem. Kedelanlægget omfatter også en multicyklon samt et posefilter, hvor røggassen renses inden den sendes ud af den 25 meter høje skorsten.

Det nye varmeværk skal levere CO2 neutral varme til de ca. 400 forbrugere samt Carl Hansen og Søn, og vil dække langt størstedelen af varmebehovet. Som backup og til spidsbelastning bibeholdes den nuværende gaskedel.