Nyt fjernvarmeværk i Gelsted

Linka er i fuld gang med at opføre et nyt flis- og spånfyret varmeværk i Gelsted på Fyn, som skal spare forbrugerne for højere varmepriser.

Ved Gelsted Fjernvarme skiftes naturgassen ud med bæredygtig varme fra flis og træspåner, til stor gavn for både forbrugerne og miljøet. Linka er totalentreprenør på det nye varmeværk, som skal producere varme fra midten af september. Varmeværket placeres ved siden af møbelfabrikken, Carl Hansen og Søn, som udover at blive aftager af varme også skal levere træspåner fra overskudstræ. Skiftet til biomasse vil spare forbrugerne for op mod 4.000 kr. om året.

I det nybyggede varmeværk installeres en 2,4 MW Linka H kedel i 5-træks design, som sikrer optimal udnyttelse af brændslet og høj effektivitet. En nedstøbt flisgrube med to rum kan opbevare 385 m3 flis og 75 m3 spåner, hvor sidstnævnte transporteres fra Carl Hansen og Søn, på nabogrunden, med et redlersystem. Kedelanlægget omfatter også en multicyklon samt et posefilter, hvor røggassen renses inden den sendes ud af den 25 meter høje skorsten.

Det nye varmeværk skal levere CO2 neutral varme til de ca. 400 forbrugere samt Carl Hansen og Søn, og vil dække langt størstedelen af varmebehovet. Som backup og til spidsbelastning bibeholdes den nuværende gaskedel.


Vejen væk fra den dyre gas

Vejen væk fra den dyre gas

De stigende gas- og oliepriser kan være et stort skridt i retningen mod en grønnere energikilde. Vi vil gerne gå forrest i kampen om at passe på vores klima.

Biomasse er ofte lettilgængelige affaldsprodukter. Ved at skifte til bæredygtig biomasse som energikilde, kan den økonomiske gevinst øges markant – samtidig med, at klimabelastningen nedbringes markant.

Banebrydende kombinationsanlæg i Egtved – billig & fleksibel varme

Borgerne i en mindre dansk by har investeret i en grønnere og billigere varmekilde; et bæredygtigt energianlæg kombineret af en biomassekedel, varmepumpe og solvarmeanlæg erstatter et kraftvarmeanlæg drevet på naturgas – for fremtidens skyld!

Fordele ved anlægget

Ved at kombinere biomasse og en eldrevet varmepumpe, der optager energi fra udeluften, sikres en høj fleksibilitet idet der er mulighed for at fyre med biomasse når prisen på el er høj, mens man anvender varmepumpen, når elprisen er lav.

CO2 udledningen mindskes med ca. 14.000 tons om året og fjernvarmen bliver endnu billigere i byen!

Bæredygtigt vedvarende energi - baseret på nyeste teknologi

Anlægget kan anvende lokalt produceret halm og flis, men også andet biomasse som kornafrens kan anvendes i anlægget - lokalt produceret og lokalt anvendt.

 

”Det var vigtigt for os, at få et fremtidssikret varmeværk med højst tænkelige miljøprofil.”

Anders Rønshof
Formand for Egtved Varmeværk
Vi finder også en løsning til dig!

Linka Group er blandt verdens førende inden for innovativ energiudvikling. Linka er din partner i at finde fremtidssikrede løsninger til dine behov – industri, fjernvarme eller landbrug. Vi reducerer CO2 udledningen og sikrer oppetiden med fuld driftssupport.


Året der gik på Linka Energy

Om kort tid er 2021 ved vejs ende. Det blev et udfordrende år, hvor vi alle skulle vænne os til en ny verden – og ikke mindst en ny måde at mødes på.

Vi har deltaget i mange online webinar. Endda online messer. Det er på ingen måde det samme som at mødes fysisk, men trods alt bedre end slet ingen kontakt med vores kunder eller potentielle kunder.

I juni var vi på vores første fysiske messe i halvandet år. Det var en lille landbrugsmesse i Rennes i Frankrig. Igen i september var vi på messe i Frankrig og efterfølgende i Birmingham. Messen i Birmingham var en stor affaldsmesse hvor de forventede tusindvis af gæster fra hele Europa. Desværre betød corona-situationen, at der ikke kom den mængde gæster som arrangørerne havde håbet på.

Vi ser frem mod 2022 og håber på, at messer og dyrskuer kan afholdes helt normalt – ligesom tiden før corona. Om ikke andet, så i hvert fald i en form, hvor vi kan mødes fysisk og hvor gæsterne er trygge ved at komme.

Linkas grundlægger gik bort

Erling Jensen, grundlægger af Linka Energy og idemand til mange af vores nuværende produkter, gik desværre bort efter kort tids sygdom i december. Erling var en inspirationskilde for os alle og han vil blive savnet på kontoret, men vi vil videreføre forretningen i Erlings ånd som hidtil.

Æret være Erlings minde.

 

Læs mindeordene om Erling her.

Erling Jensen.jpg

Vokseværk i Lem

D. 1. april flyttede vores datterselskab, Weiss ApS, ind på adressen i Lem St. Det krævede lidt omrokering både på kontor og på lageret, men efterhånden som alle ting og alle ansatte er ved at finde sin plads, så er sammenlægningen blevet rigtig god. Ikke mindst for vores kunder – da der nu kun er ét større reservedelslager, hvorfra vi kan sende komponenter med kort varsel.

Nyt fra organisationen

Det seneste halve år har vi haft brug for flere hænder, og derfor har vi ansat nye medarbejdere.

Som ny produktionsleder har vi ansat Mads Søvndahl. Vores tidligere produktionsleder, Lars Visgaard, er nu blevet montageleder og arbejder derudover med udviklingsprojekter.

På kontoret er Henrik Pagh blevet ansat som driftsdirektør og Carsten Dahl er kommet til som projektingeniør.

Knud Bovtrup som tidligere har været ansat hos os, er vendt tilbage til sin stilling som site-manager. Brian Raabjerg er kommet til som lageransvarlig og han styrer det udvidede lager med hård, men retfærdig hånd.

Vi har samtidig ansat en ny lærling i produktionen på Linka – Christian Mikkelsen har startet sit læreforløb i slutningen af oktober. Hos Linka er det af stor værdi, at vi selv kan udvikle vores medarbejdere og oplære dem i hvordan vi mener tingene skal være – derfor sætter vi pris på, at unge mennesker vil starte deres karriere hos os.

På servicesiden har vi haft fornøjelsen at sige goddag til Kim Jønsson, som arbejder sammen med Weiss om at tilbyde vores kunder markedets bedste servicevilkår.

Hos Weiss har vi ansat en ny servicesælger, som er i fuld gang med at besøge nuværende og fremtidige kunder – Søren Moulvad. Søren kommer fra en stilling hos en leverandør af gaskedler, men han ville gerne arbejde med produkter, der er mere fremtidsorienterede – og her var Linka Group et godt valg!

Weiss har ansat ny servicemand Ronni Andreasen, der er startet arbejdet tilbage i maj.

Alt i alt har vi styrket organisationen markant og glæder os til at gå det nye år i møde med masser af nye udfordringer og projekter i støbeskeen.

Linka Energy ønsker alle kunder, leverandører, samarbejdspartnere og andre læsere en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår!


Mindeord - Stifter af Linka Energy er gået bort

Grundlægger af Lin-Ka Maskinfabrik A/S (Nu: Linka Energy A/S) – Erling Jensen – er fredag d. 3. december sovet ind efter kort tids sygdom. Han blev 78 år gammel.

Erling Jensen var en utrættelig iværksætter, som brugte stort set alle døgnets timer på at udvikle nye løsninger, besøge nye mulige kunder, lave tilbud, forhandle indkøb og hjælpe sine kunder 24/7 uanset om det var dårligt brændsel, lynnedslag eller andet der var årsagen til at et anlæg drillede. Erling Jensen var kendt af alle som en videbegærlig, retfærdig og handlekraftig mand, som nød stor respekt i sit virke som forretningsmand.

Erling Jensen var en af Danmarks første og største drivkræfter, når det drejede sig om bioenergiproduktion baseret på især halm og flis. Dette til både varmeværker og til store og små gårdanlæg.

Det hele startede tilbage i 1975 hvor Erling var med til at effektivisere landbruget ved at opfinde en ballelæsser der kunne monteres på en traktor. Året efter deltog han på Agromek hvorfra han vendte hjem med en god stak ordrer. Derfor var virksomheden nødsaget til at flytte i større lokaler. På dette tidspunkt var der 3 ansatte i det der hed ”Erling Jensens Maskinfabrik”.

I 1977 blev virksomheden til et anpartsselskab og skiftede navn til ”Linka Maskinfabrik”. Erlings hustru, Karla, var en stor del af virksomheden og deraf opstod navnet Lin-Ka. (Lin fra Erling og Ka fra Karla)

I 1978 besluttes det, at der skulle bygges en ny fabrik på Nylandsvej – hvor fabrikken stadig ligger den dag i dag. Udover produktionen af ballelæssere ville Erling til at producere vindmøller. Denne idé blev dog droppet og erstattet af tanken om halmfyr. Som følge af 70’ernes oliekrise blev produktionen af halmfyr en stor succes. Erling forstod som landmand, at det var vigtigt at udnytte egen lokale ressourcer f.eks. halm fra egne marker og flis fra egne skove – for Erling var bæredygtighed en selvfølge, endog før nogen havde opfundet begrebet. Det første anlæg blev solgt til en kunde i Isenvad i 1979. Efter nogle år med salg af gård-anlæg, solgte Erling et anlæg til Holstebro Fjernvarme. Anlægget bestod af 2 x 2500 kW halmkedler. Erling blev frarådet at gå ind på dette marked, for alle der producerede halmfyr over 1000 kW var gået konkurs. Men hos Erling var selvtilliden stor; ”Det kunne vel ikke være så svært – man skulle vel bare gange alt med 100?”

Projektet i Holstebro var det største til dato. Sidenhen har Linka produceret endnu større anlæg – baseret på Erlings gode idé om at ville afbrænde sit eget affaldsprodukt. Igennem årene var Erling en af de bærende kræfter, der var med til at udvikle virksomheden og indtage de udenlandske markeder. Linka har på verdensplan produceret mere end 3.500 anlæg og er blevet en af de store spiller på markedet indenfor bæredygtig forbrænding.

I dag er Linka Energy en del af en international gruppe af virksomheder med ca. 100 ansatte. Firmaet har stadig egen produktion i Lem St. hvorfra der eksporteres til det meste af verden, men firmaet kører videre på Erlings grundfilosofi: Der er vel en vej…

Udover at være direktør og sælger var Erling en visionær og dygtig opfinder, der inspirerede alle i virksomheden og i verden omkring sig. Han var ihærdig, arbejdsom og aktiv til det sidste. Så sent som i sommeren 2021 havde han sit sidste service-udkald. Erling var hands-on; ikke en masse tegninger og beregninger, men i gang med at bygge – en del ting er blevet skrottet, modificeret og bygget om, men hans stædighed og ihærdighed fik ham altid i mål.

For Erling Jensen var der en løsning på alt.

Æret være Erlings minde.

Erling Jensen.jpg

Banebrydende kombinationsanlæg

Borgerne i Egtved har investeret i en grønnere og billigere varmekilde; et bæredygtigt energianlæg fra Linka Energy kombineret af en biomassekedel, varmepumpe og solvarmeanlæg – for fremtidens skyld! Det nye anlæg erstatter et gammelt kraftvarmeanlæg drevet på naturgas.

I denne tid hvor der er uro på energimarkedet, er interessen for alternative energikilder vokset. Ingen ved hvornår de tårnhøje priser på naturgas og el bliver normaliseret igen og derfor er der flere fordele ved at investere i et kombinationsanlæg.

Fordele ved anlægget

Ved at kombinere en biomassekedel og en eldrevet varmepumpe, der optager energi fra udeluften, sikres en høj fleksibilitet idet der er mulighed for at fyre med biomasse når prisen på el er høj, mens man anvender varmepumpen, når elprisen er lav. Når en biomassekedel og en varmepumpe kombineres, kan temperaturen på fjernvarmevand blive højere, end det ville være muligt alene med en varmepumpe alene.

”Det var netop fleksibilitet og forsyningssikkerhed der fik os til at vælge netop det her anlæg.”
Leif O. Rasmussen, driftsleder Egtved Varmeværk

I Egtved vil CO2 udledningen mindskes med ca. 14.000 tons om året med det nye anlæg. Fjernvarmen bliver desuden endnu billigere i byen!

Bæredygtigt vedvarende energi med biobrændsel - baseret på nyeste forbrændingsteknologi

Anlægget er designet til at kunne anvendes flere forskellige typer biomasse. Primært kan der bruges lokalt produceret halm og flis, men også andet brændsel som kornafrens og biomassebaserede affaldsprodukter kan anvendes i anlægget. Der er stor fokus på, at biomassen kommer fra lokale producenter. Samtidig er det også muligt at skalere værket op og ned i størrelse alt efter behov.

”Det var vigtigt for os at få et fremtidssikret varmeværk med højst tænkelige miljøprofil.”
Anders Rønshof, Formand for Egtved Varmeværk

 

Der findes også en løsning til dig!

Linka Energy er blandt verdens førende inden for innovativ energiudvikling. Netop denne type kombinationsanlæg hører til fremtiden, når man ser på bæredygtig varmeteknologi. Linka er din partner i at finde fremtidssikrede løsninger til dine behov – industri, fjernvarme eller landbrug. Vi reducerer CO2 udledningen og sikrer oppetiden med fuld driftssupport.

  • Billede-4.jpg
  • 20211001_094339.jpg
  • Billede-2.jpg
  • Billede-5.jpg
  • Billede-4.jpg
  • 20211001_094339.jpg

Fjernvarmens landsmøde

Mød os til Dansk Fjernvarmes Landsmøde d. 28. og 29. oktober.

Efter sidste års aflysning slår Dansk Fjernvarme nu igen dørene op for landsmødet i Aalborg Kongres- og Kulturcenter. Vi er at finde på Træfpunkt 2 sammen med Weiss.

Vi er klar til at indlede en dialog med dig, omkring jeres ønsker og behov for et nyt eller optimeret fjernvarmeanlæg.

Vi ses!


Linka Group deltager i RWM

D. 22. - 23. september 2021 deltager vi på Storbritanniens største genbrugs- og affaldsmesse.

Det er en messe med over 100 eksperttalere på tværs af affaldshåndterings-, ressource- og genbrugsindustrien og mere end 500 udstillere.

Vil du med? Så bestil din gratis billet her.

 

På dag 1 vil Claus M. Larsen fra Linka Energy holde et oplæg med titlen: Affald som en energi ressource. Se hele programmet for oplæg her.

We-are-Exhibiting-at-Linkedin_FB-RWM-banner-1080x1080--(7)web.jpg

Halvvejs i 2021

Første halvdel af et meget uforudsigeligt år er gået. Vi ser tilbage på nogle måneder, hvor der stille og roligt at kommet meget mere gang i salgsafdelingen. Vi har i skrivende stund ikke været på nogle messer i år, men vores salgsteam er begyndt at besøge kunder og potentielle kunder i både ind- og udland. Når vi besøger en kunde som allerede har et Linka-anlæg, så kan det være med henblik på optimering eller en opgradering af det eksisterende anlæg – for hvorfor kassere noget der virker, hvis det kan opgraderes til nyopståede behov?

Vil du høre mere om dine muligheder for optimering eller opgradering, så tøv ikke med at tage kontakt til Bjarne Løvbjerg eller Claus M. Larsen.

Messer

Endelig er døren til messerne åbnet en lille smule på klem. I slutningen af juni deltager vi på en messe i Frankrig hvor vores salgsteam står klar til at fortælle om fordelene ved at investere i et anlæg fra Linka Group. Sælgerne glæder sig til at komme væk fra skrivebordet og ud hvor kunderne er.

Til september deltager vi på en affaldsmesse i Birmingham, RWM. Vi har en stand i den hal der fokuserer på ”energi fra affald.” Jernforsens anlæg er designet til at anvende forskellige former for affald i kedlen. Det kan være RDF (Refuse-derived fuel), SRF (Solid recycled fuel), RT-flis (retur-træ) og andet affaldstræ fra savværker eller anden træproduktion.

I Danmark er sommerens dyrskuer desværre aflyst. Det samme er Agromek, som er udskudt til efteråret 2022. Vi satser på at deltage på flere af de danske dyrskuer næste år.
Næste år er vi også tilmeldt Trä & Teknik som er en messe i Sverige.

2 stjerner til Agromek Stars

Over en længere periode har vi arbejdet på stenfælden, som kan frasortere uønskede sten i halmanlægget. Vi indsendte produktet til Agromek Stars Special Edition 2021. Den blev kåret til 2 ud af 3 stjerner. Denne kåring er vi meget stolte af!

Læs mere om stenfælden her og læs også Dagbladet Ringkøbing-Skjerns artikel om ”den unge og den gamle” her.

Stjerner m. baggrund.jpg

Da Weiss flyttede til Lem

D. 1. april rykkede vores kollegaer hos Weiss teltpælene op i Hadsund og flyttede det hele til Nylandsvej 38 i Lem. Det betød, at der kom et par nye ansigter på kontoret. Samtidig betød det også, at to reservedelslagere blev samlet i ét. Det gør det lettere og hurtigere for os at sende komponenter og reservedele ud til vores kunder.

Udvalgte projekter

Tønder

I Tønder er vi netop ved at lægge sidste hånd på det nye fjernvarmeværk inden det overleveres til Tønder Fjernvarme. Det er et bæredygtigt biomasseanlæg, som er bygget i samarbejde med Jernforsen.

Anlægget består af en fliskedel med en kapacitet på 3,75 MW. I fremtiden vil 2.790 husstande få fornøjelse af den bæredygtige varme i radiatorerne. I forhold til det tidligere gasfyrede anlæg vil Tønder Fjernvarme årligt reducere deres CO2-udledning med ca. 4.100 tons.

image0000011X.jpg
image0000021X.jpg
image0000051X.jpg
image0000071.jpg
Egtved

Egtved Varmeværk har valgt at bygge en helt ny fjernvarmecentral hvor Linka er maskinentreprenør på et kombinationsanlæg. Arbejdet startede for ca. ét år siden og er tæt på at være færdigt.

Kombinationsanlægget består af en biomassekedel og en varmepumpe. Biomassekedlen anvender flis og halm som de primære brændsler, men andre former for biomasseprodukter kan også anvendes. Varmeværket havde i forvejen et solcelleanlæg, som nu er blevet koblet sammen med biomassekedlen og varmepumpen. Det giver en ultrahøj forsyningssikkerhed og fleksibilitet, idet varmeværket kan bruge kedlen når det er biomasse der er billigst, mens de kan bruge varmepumpen når strømmen er billigst – og slutteligt solcelleanlægget på de gode solskinsdage.

Det er bæredygtighed og forsyningssikkerhed i sin reneste form!

 

Andre projekter

Udover de to projekter arbejder vi på et varmeanlæg på en kalkunfarm i Norge, et anlæg i England som skal producere varme til en agurk- og tomatproduktion samt andre projekter i Danmark, Sverige og Holland.

 

Nyt fra organisationen

I løbet af foråret valgte to projektledere at søge nye udfordringer, hvilket betød, at vi fik Kasper Juul Vestergård med på holdet. Kasper har tidligere arbejdet med energiberegninger og som projektleder.

For nyligt har vi ansat Anton Døhr Jensen som arbejdende formand. Sammen med vores værkfører skal han koordinere produktionen.

Linkas grundlægger, Erling Jensen, har valgt at gå på pension. Han vil derfor ikke længere være aktiv i virksomheden. Erling stiftede Lin-Ka Maskinfabrik tilbage i 1978. Siden da har virksomheden udviklet sig fra at producere halmanlæg til landbruget til også at producere store biomasseanlæg til fjernvarmeværker og forskellige industrivirksomheder. Vi ønsker Erling alt det bedste i hans velfortjente otium!

Sommerferielukket

I uge 29 og 30 holder de fleste af os sommerferie, men servicetelefonen er naturligvis åben for akutte henvendelser. Ring på +45 9734 1655.

 

Vi ønsker jer alle en god sommer!


Sommerens messe

Endeligt er det muligt at komme på messe igen!

Vores sælgere er lige som køer der skal på græs - de glæder sig! Især til at komme væk fra skrivebordet og til endeligt at komme på messe igen!

I slutningen af denne måned deltager vi på BIO360 OPEN hvor vi fortælle om vores løsninger indenfor bæredygtig energi baseret på biomasse og affaldsprodukter.

Messen ligger i Retiers i Frankrig og afholdes d. 30. juni - 1. juli.

 

Logo.jpg

Vokseværk hos Linka Energy

D. 1. april 2021 flyttede to af virksomhederne i Linka Group sammen. Weiss rykkede teltpælene i Hadsund op og flyttede ind hos Linka Energy, som har adresse i Lem i Vestjylland.

I næsten halvandet år har Weiss været en del af Linka Group, som består af yderligere to virksomheder; Linka Energy og svenske Jernforsen. Ved at Weiss er flyttet til Lem, bliver samarbejdet og synergien større, idet afstanden mellem medarbejderne bliver kortere. ”Vi er sikre på, at indflytningen både bliver en fordel for de ansatte hos begge virksomheder – men også en stor fordel for vores kunder, fordi vi nemmere kan dele vores viden og vores erfaringer med hinanden” udtaler adm. direktør i Weiss, Kenneth Iversen.

På matriklen i Lem er der god plads, så det bliver ikke noget problem at finde skrivebordspladser til de nye kollegaer. ”Vi glæder os til at kunne udnytte synergien og skabe et endnu tættere samarbejde” siger Thomas Gaardbo, adm. direktør i Linka Energy.

Hele verden som arbejdsplads

Weiss er hovedsageligt en servicevirksomhed hvor mange af de ansatte arbejder ude på anlæggene hos kunderne, og derfor ligger mange timer på landevejen. Det betyder, at det kun er de ansatte på kontoret som fysisk er rykket med til Lem. Mange af disse ansatte har fået længere på arbejde, men har også fået muligheden for flere arbejdsdage på hjemmekontoret.

Servicemedarbejderne servicerer anlæg i hele Danmark – ja faktisk i hele verden. Derfor har den fysiske placering ikke den store betydning for dem, fordi de ofte kører direkte hjemmefra ud til anlæggene, eller overnatter ude i nærheden af anlæggene.

To reservedelslagere samles i ét

I Hadsund havde Weiss eget reservedelslager, som nu også er flyttet til Lem. Det betyder, at lageret med komponenter og andre stumper er vokset og derfor har det været nødvendigt med omstrukturering i medarbejderstaben og ligeledes i lagerbygningerne. Det er en fordel for kunderne, at reservedelene nu er samlet, fordi leveringstiden dermed bliver kortere.

Begge virksomheder fortsætter stadig som selvstændige virksomheder med Kenneth Iversen som adm. direktør i Weiss og Thomas Gaardbo som adm. direktør i Linka Energy.