Mindeord – Stifter af Linka Energy er gået bort

Grundlægger af Lin-Ka Maskinfabrik A/S (Nu: Linka Energy A/S) – Erling Jensen – er fredag d. 3. december sovet ind efter kort tids sygdom. Han blev 78 år gammel.

Erling Jensen var en utrættelig iværksætter, som brugte stort set alle døgnets timer på at udvikle nye løsninger, besøge nye mulige kunder, lave tilbud, forhandle indkøb og hjælpe sine kunder 24/7 uanset om det var dårligt brændsel, lynnedslag eller andet der var årsagen til at et anlæg drillede. Erling Jensen var kendt af alle som en videbegærlig, retfærdig og handlekraftig mand, som nød stor respekt i sit virke som forretningsmand.

Erling Jensen var en af Danmarks første og største drivkræfter, når det drejede sig om bioenergiproduktion baseret på især halm og flis. Dette til både varmeværker og til store og små gårdanlæg.

Det hele startede tilbage i 1975 hvor Erling var med til at effektivisere landbruget ved at opfinde en ballelæsser der kunne monteres på en traktor. Året efter deltog han på Agromek hvorfra han vendte hjem med en god stak ordrer. Derfor var virksomheden nødsaget til at flytte i større lokaler. På dette tidspunkt var der 3 ansatte i det der hed ”Erling Jensens Maskinfabrik”.

I 1977 blev virksomheden til et anpartsselskab og skiftede navn til ”Linka Maskinfabrik”. Erlings hustru, Karla, var en stor del af virksomheden og deraf opstod navnet Lin-Ka. (Lin fra Erling og Ka fra Karla)

I 1978 besluttes det, at der skulle bygges en ny fabrik på Nylandsvej – hvor fabrikken stadig ligger den dag i dag. Udover produktionen af ballelæssere ville Erling til at producere vindmøller. Denne idé blev dog droppet og erstattet af tanken om halmfyr. Som følge af 70’ernes oliekrise blev produktionen af halmfyr en stor succes. Erling forstod som landmand, at det var vigtigt at udnytte egen lokale ressourcer f.eks. halm fra egne marker og flis fra egne skove – for Erling var bæredygtighed en selvfølge, endog før nogen havde opfundet begrebet. Det første anlæg blev solgt til en kunde i Isenvad i 1979. Efter nogle år med salg af gård-anlæg, solgte Erling et anlæg til Holstebro Fjernvarme. Anlægget bestod af 2 x 2500 kW halmkedler. Erling blev frarådet at gå ind på dette marked, for alle der producerede halmfyr over 1000 kW var gået konkurs. Men hos Erling var selvtilliden stor; ”Det kunne vel ikke være så svært – man skulle vel bare gange alt med 100?”

Projektet i Holstebro var det største til dato. Sidenhen har Linka produceret endnu større anlæg – baseret på Erlings gode idé om at ville afbrænde sit eget affaldsprodukt. Igennem årene var Erling en af de bærende kræfter, der var med til at udvikle virksomheden og indtage de udenlandske markeder. Linka har på verdensplan produceret mere end 3.500 anlæg og er blevet en af de store spiller på markedet indenfor bæredygtig forbrænding.

I dag er Linka Energy en del af en international gruppe af virksomheder med ca. 100 ansatte. Firmaet har stadig egen produktion i Lem St. hvorfra der eksporteres til det meste af verden, men firmaet kører videre på Erlings grundfilosofi: Der er vel en vej…

Udover at være direktør og sælger var Erling en visionær og dygtig opfinder, der inspirerede alle i virksomheden og i verden omkring sig. Han var ihærdig, arbejdsom og aktiv til det sidste. Så sent som i sommeren 2021 havde han sit sidste service-udkald. Erling var hands-on; ikke en masse tegninger og beregninger, men i gang med at bygge – en del ting er blevet skrottet, modificeret og bygget om, men hans stædighed og ihærdighed fik ham altid i mål.

For Erling Jensen var der en løsning på alt.

Æret være Erlings minde.

Erling Jensen.jpg