NORLUND A/S Nørlund Savværk

Reference

NORLUND A/S - Nørlund Savværk

5 MW fliskedelanlæg til dansk nåletræssavværk af højeste kvalitet

Lokalt tyndingstræ/flis til lokal energi: Linka Energys idégrundlag blev mere end positivt modtaget hos Norlund A/S, der i forbindelse med deres savværksproduktion ved Rold skov, havde store mængder af tyndingstræ/flis.

Norlund A/S og Linka indgik derfor i 2022 aftale om etablering af et komplet Linka Energy 5,0 MW flisfyret varmtvandskedelanlæg, der er designet med udgangspunkt i det tyndingstræ/flis, der er til rådighed på virksomheden.

Tyndingstræ/flis, der nu sikrer Norlund A/S en stabil, billig og CO2-neutral energiforsyning.

Anlægget

Kedelanlægget, en 5.0 MW Linka H varmtvandskedel, er leveret med flisskrabergulv og tørrecontainer, der sammen med Linkas patenterede forbrændingsteknologi sikrer maksimal udnyttelse af brændstoffet.

Flisen transporteres via transportbånd fra et walking floor brændselssilo via en brændsels-/tørrecontainer. Skrabeanlægget sættes automatisk i gang med et signal fra styringen, når kedlens indfyringsprocedure er sat i gang.

I kedlens brændkammer er der monteret en bevægelig trapperist for at minimere slaggedannelser, og medstrøms forbrændingssystemet er Linkas eget verdenspatenterede system.

Røggassen fra kedlen går via en multicyklon og dernæst et posefilter, der renser røggassen og derved reducerer støvudledningen markant inden denne udledes gennem skorstenen. Asken transporteres til sidst til en askecontainer, hvis størrelse svarer til ca. 3 ugers drift ved kontinuerlig fuld last 24/7.

Styringen af anlægget sker via et PLC-styresystem, der overvåger anlægget og sender alarmer ud via internet og SMS, ligesom vil det være muligt at overvåge anlægget via smartphones, tablets og/eller PC.

Specifikationer

Kunde: NORLUND A/S - Nørlund Savværk
Lokation: Nørager, Danmark
Brændselstype: Skovflis og flis
Størrelse: 5,0 MW
Anlægstype: Varmtvandsanlæg
Energitype: Proces
Byggeår: 2023

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Thomas

Tyndingstræ og flis

2100 kg/t

max. 45% fugt

Virkningsgrad

92 %

med economizer