Varmeværker

Træpilleanlæg: 400 - 15.000 kW

Linkas fuldautomatiske træpilleanlæg er i denne version tilpasset til produktion af damp, hvilket gør den særligt brugbar til procesindustri og lignende. Virkningsgrader er ligesom på varmtvandsanlægget op til 96,4 procent.

Dampanlæg til træpiller

Linkas dampanlæg til træpiller er i store træk identisk med varmtvandsanlægget til træpiller. Den store forskel ligger i at kedlen er designet anderledes, da det er damp der skal produceres.

Til et træpilleanlæg installeres ofte en siloen, enten udført i glasfiber til udendørs placering eller spånplade til indendørs placering. Fra bunden af siloen transporteres træpillerne med silosnegle frem til fyrrummet, direkte til en cellesluse for herefter at blive sneglet ind i kedlens forbrændingskammer.

Alternativt kan der installeres et skraberanlæg, hvor et antal vandretliggende skrabere transporterer træpillerne til en forsænket tværsnegl. Denne overvåges af en fotocelle som sikrer at den altid er fuld. Fra tværsneglen transporteres pillerne til kedlen via snegle.

Kedelserien leveres i standardstørrelser. Når der regnes fra effektydelse til dampydelse, tager man kedlens effekt i kW og multiplicerer med en faktor 1,56 for at få kedlens dampydelse i kg/h. F.eks. kan en 800 kW kedel producere 1.250 kg damp pr. time.

Anlæggene kan desuden leveres til forskellige driftstryk fra 0,9 - 16 bar.

Specifikationer

Anlægstype: Dampanlæg
Brændselstype: Træpiller
Størrelse: 400 - 15.000 kW
Virkningsgrad: Op til 96,4 %

Linka H-kedlen – til træpiller

H-kedlen er en cylindrisk, højeffektiv kanalrøgrørskedel i 3-træks eller 5-træks udførelse, beregnet til fyring med biomasse. Kedlen er med glat ildkanal og vandkølede vendekamre, og dimensioneret til at give fuld udbrænding og effektiv udnyttelse af strålingsvarmen i ildkanalen, mens konvektionsvarmen udnyttes mest muligt i de efterfølgende røgrørssektioner.

I fronten af kedlen monteres en bevægelig, vand- og luftkølet trapperist, som modvirker slaggedannelser. Der tilføres opvarmet forbrændingsluft, dels fra bunden (primær luft) og dels fra indfyringsenden (sekundær luft) efter Linkas verdenspatenterede forbrændingsteknik, for at give korrekt turbulens i forbrændingsdelen. Herved afbrændes de udviklede gasser fuldstændig.

Omhyggelig isolering af kedlen med 100 mm mineraluld bevirker, at varmetabet er minimalt. Kedlen er i helsvejst, gastæt udførelse for åbent og lukket anlæg og leveres med studse, flanger og modflanger for fremløb, retur og sikkerhedsstuds. En renseluge for enden af fyrboksen gør rensning og eftersyn af kedlen enkel.

Standard er kedlen designet til varmt vand med et driftstryk på 4 bar, og en max. driftstemperatur på 110º C. H-kedlen kan også laves som hedtvandskedel med en temperatur på f.eks. 160º C, og tilpasset tryk på eksempelvis 10 bar.

En elegant beklædning med blå plastbelagte stålplader giver Linka H-kedlen et tiltalende, moderne design.

Automatiseret brugervenlighed

Linka har mange års erfaring med udvikling af den særlige, avancerede fyringsteknologi til halm og andet biobrændsel. Og i at udnytte teknologien optimalt i mobilanlæg med høj driftssikkerhed og brugervenlighed.

Mulighed for economizer

Der kan tilvælges en economizer for afkøling af røggassen, kedelarmatur og pumpeunit.

Automatisk askeudtag

I bunden af kedlen, er der monteret en rustfri asketværsnegl, som transporterer asken ud til askeskråsneglen. Denne snegl bringer asken videre til en askecontainer, eksempelvis uden for bygningen.

Automatisk rensning af røgrør

På kedlen monteres et antal tryktanke med påmonteret skudventiler til luft. Disse skyder luft gennem kedlens røgrør og renser hermed disse. Dette betyder at man meget sjældent skal rense kedlens røgrør manuelt.

El-styring og overvågning

Styring og overvågning af anlægget er baseret på PLC-styring (Programmerbar Logisk Controller). Styringen sikrer en kontrolleret regulering af brændselstilførslen, så der altid kommer maksimal effekt ud af kedlen. Alle setpunkter kan aflæses og omprogrammeres via display. Samtidig kan iltprocenten aflæses kontinuerligt på displayet. Endvidere er der alarm udgang på styringen.

Desuden er der mulighed for at styretavlen kan tilkobles internettet, og tilgås fra pc, tablet eller smartphone. Det giver dig mulighed for fjernsupport fra Linka ved idriftsættelse, vedligeholdelse og driftsforstyrrelser.

Tine Meieriet Elnesvågen

Linka har installeret et 3.000 kW dampanlæg, der leverer damp til TINEs afdeling i Elnesvågen. Ved at anvende damp fra flis har mejeriet reduceret deres udledning af CO2 betydeligt.

Læs mere

Yester Farm Dairies

I 2017 installerede vores britiske partner, Manco Energy, et nyt dampanlæg ved et mejeri i Skotland. Mejeriet kan nu producere damp fra CO2 neutral biomasse.

Læs mere