Optimering af energieffektivitet

Optimering af energieffektivitet

Takket være vores særlige teknologi får du en effektiv og optimeret afbrænding af brændsler såsom halm, træpiller og kirsebærsten. Her har vi særligt stor fokus på vores halmfyr. Selvom kedlerne er beregnet til afbrænding af halm, vil du også kunne afbrænde mange andre typer af biomasse. Det kan eksempelvis være flis, træpiller, affaldstræ, kornafrens, træspåner/savsmuld, elefantgræs, frøgræs, olivensten, kirsebærsten, kaffegrums og frøgræs.

Vi undersøger ofte markedet og tester vores afbrændingsanlæg, sådan at vi følger med tiden, og sådan at vi sikrer, at der er så lidt energispild som muligt. For hvorfor lade biomasse gå til spilde ved, at det formulder i stedet for at brænde det af på en energieffektiv og miljøvenlig måde? Hvis vi kan gøre en forskel for dig, din virksomhed, din virksomhedsøkonomi og miljøet, er det en klar mission for os.

Vi brænder for energieffektivitet, og vi vil derfor også gerne hjælpe dig i gang med grøn energi eller omstilling fra én type biobrændsel til en anden, der er endnu mere miljøvenlig.

Lars Visgaard Jørgensen

Projektsalg, forretningsudvikler og montageleder

Se prøvningsattester

Halmfyr med 3- eller 5-træks udførelse

Uanset om du vælger vores mobilanlæg til halm, dampanlæg til halm eller varmeværk til halm, fås de med enten 3- eller 5-træks udførelse. Alle modeller er nemlig med vores H-kedel. Linka H-kedlen er kendetegnet ved, at den er beregnet til fyring med biomasse.

Om halmfyret er med 3 eller 5 træk siger noget om, hvor mange gange røgen fra afbrændingen bliver “vendt” inde i anlægget, inden den kommer ud. Jo flere træk, jo mere varme (og dermed energi), kan der trækkes ud af afbrændingen. Dermed mindskes varmetabet. Vores kedler er meget energieffektive, uanset om du vælger 3 eller 5 træk.

Selve kedlen er cylindrisk, og den er godt isoleret, hvilket mindsker varmetabet. Vores H-kedler har en renseluge for enden af fyrboksen. Det betyder, at det er nemt for dig som bruger at rense og efterse kedlen.

Hvad er det gode ved vores halmfyre?

Det gode ved vores halmfyre er, at de ofte har plads til mange halmballer. Og takket være anlæggets transportbane bliver halmballerne automatisk ført ind i kammeret, hvor de bliver afbrændt.

Alt afhængigt af hvilken type anlæg du vælger, vil der være supplerende dele og udstyr. Der vil ofte være både halmopriver/halmklipper og brændselscontainer, men den enkelte løsning kan tilpasses lige netop dit behov, sådan at du får et samlet anlæg, der opfylder dine ønsker.

Med alle tre typer af anlæg (mobilanlæg, dampanlæg og halmvarmeværk) får du automatisk askeudtag og automatisk rensning af røgrør. Alle tre typer er med PLC-styring, og anlæggene kan styres og overvåges via internettet. Nogle funktioner er relevante for den enkelte type af anlæg, og det er f.eks., at vores fuldautomatiske halmanlæg af typen dampanlæg kan fås med economizer, hvilket bl.a. nedkøler røggassen og kedelarmaturet.

Ved du ikke, hvordan du bedst får energieffektivitet?

Du vælger helt selv type af halmafbrændingsanlæg efter dit behov, men hvis du er i tvivl om, hvad der er den bedste løsning, er du velkommen til at få råd og sparring hos os.
Vi er til stede i hele verden, og via vores dygtige specialister og mangeårige erfaring inden for afbrænding af biomasse og produktion og service af anlæg hertil, har vi hjulpet kunder i både Skotland, England, Norge, Sverige og Danmark med at etablere eller modernisere afbrændingsanlæg.
Vores specialister sidder klar til at rådgive dig, og sammen med dig hjælper vi dig til at få den optimale løsning til netop dine behov. Alle vores halmfyre kan afbrænde flere forskellige typer af brændsel, og det gør dem skalerbar. Det hjælper dig også med at være mere fleksibel, så du kan afbrænde det brændsel, som du har adgang til, eller den type der er billigst på et givent tidspunkt.

Linka er din energieffektivitetspartner hele vejen

Hos Linka er der ikke noget projekt, der er for lille. Vi tager hånd om processen, og vi sørger for, at du er glad for dit nye anlæg, og at du får energieffektivitet ind i din energiproduktion.

Vi rådgiver både før, under og efter idriftsættelse. Vi er specialister, og vi rådgiver om stort og småt. Hvis du gerne vil vide, hvordan vi kan hjælpe dig angående energieffektivitet, kommer vi gerne med nogle tal på, hvor meget du kan spare i både kroner og CO2.

Derudover kan vi også hjælpe dig med at ansøge om tilskud til etablering af afbrændingsanlæg, udskiftning af kedel eller ved skift fra fossile brændstoffer til f.eks. halm. Vi tror på, at grøn energi er mere end, at miljøvenligt affald bliver afbrændt og gør nytte uden at belaste miljøet.

Se vores halmfyr/anlæg her:

Halmanlæg 250 - 5000 kw

Linkas fuldautomatiske halmanlæg leveres med halmopriver og transportbane, der tilpasses kedlens størrelse samt kundens ønsker og behov.

Læs mere

Halm: 250 - 15.000 kW

Linkas fuldautomatiske halmanlæg leveres med halmopriver og transportbane, der tilpasses kedlens størrelse samt kundens ønsker og behov.

Læs mere

Halmvarmeværk: 1000 - 15.000 kW

Linkas flisanlæg består af et skraberanlæg, som sikrer at anlægget konstant får tilført den rette mængde flis.

Læs mere

Halmanlæg 400 - 15000 kw

Et flisvarmeværk opbygges ligeledes efter kundens behov. Ved mindre anlæg anvendes typisk et skraberanlæg, mens større anlæg kan vælge en fliskran som løsning.

Læs mere

Andre typer og størrelser

Linka kan også tilpasse vores anlæg til andre brændselstyper end de traditionelle, f.eks. frøgræs, majskolber og kirsebærsten.

Læs mere

Halmfyr til landbruget

Halmfyr og landbruget

Halmfyre til landbruget er et særligt oplagt valg, da mange landbrugsejendomme har marker tilknyttet, hvorfor de kan sørge for deres egen brændsel. De skal blot høste halmen, presse den til småballer og transportere den hen til deres afbrændingsanlæg.
Halmfyr (halmanlæg) er dog ikke forbeholdt landbruget. Denne type anlæg kan nemlig også sagtens installeres i og anvendes på godser, fjernvarmeværker og i industrivirksomheder. Her har vi dog fokus på fordelene for landbrug og gods, som ligger ude i det fri, og som ofte kan være mere eller mindre selvforsynende med brændsel til deres afbrændingsanlæg (halmfyr).

Lars Visgaard Jørgensen

Projektsalg, forretningsudvikler og montageleder

Se prøvningsattester

Halmfyr til småballer

Halmfyr til småballer er et godt valg for både små og store landbrug, da et stort anlæg både kan tage de større og de mindre halmballer. Det er mere fordelagtigt at have småballer af halm til et stort anlæg end at have et mindre anlæg og så risikere, at halmballerne er for store.
Vores halmfyre er perfekte til afbrænding af mindre halmballer. Halmballerne er nemmere at håndtere manuelt, og når anlægget er blevet “fodret” med halm, kører processen automatisk.
Både landbrugsejendomme og godser har fordele ved at ligge afsides med masser af jord omkring. Der vil sandsynligvis være nem og billig adgang til halm, og måske har din virksomhed sin egen halm, der kan indgå i afbrændingen.

Hvad kan halmfyre til småballer bruges til?

Vores halmanlæg kan bruges til alt fra opvarmning af beboelse og stalde til industrilokaler og som led i virksomhedens egen produktion. Sidstnævnte kan f.eks. være procesvarme i form af høje temperaturer. De høje temperaturer, der er resultatet af afbrændingen, kan bl.a. anvendes inden for fødevareindustrien og vaskeri. Det er en fordel, hvis landbruget eller godset har behov for et højt tryk og høje temperaturer.
Procesvarmen kan genereres i to typer af anlæg, nemlig varmtvandsanlæg og dampanlæg. Varmtvandsanlæg kaldes også for hedtvandsanlæg.
Der er næsten ingen grænser for, hvad du kan anvende et halmfyr til småballer til. Hvis du gerne vil vide, hvordan vores halmfyr kan hjælpe dig og dit gods eller din landbrugsejendom, er du velkommen til at kontakte os. Du kan ringe til os på +45 97341655 eller skrive til os på linka@linka.dk.

Eksempler på virksomheder vi har hjulpet

Vi samarbejder bl.a. med landbruget og med godsejere samt industrien og fjernvarmeværker. I forbindelse med valg og installation af halmfyr til landbruget, har vi bl.a. hjulpet godser. Det er også muligt at få andre løsninger til afbrænding af biomateriale. Hos Linka kan du også få anlæg til afbrænding af flis, men da vores produktsortiment spænder bredt, og fordi vi har mange års erfaring med grøn energi, giver vi også mulighed for at vælge andre typer og størrelser.
Konkrete eksempler på virksomheder, vi har hjulpet videre med den grønne omstilling, er Frederiksdal Gods, Vennerslund Gods og Björnstorp & Svenstorps Godsforvaltning.
Alle de tre godser afbrænder halm, men sidstnævnte gods afbrænder både halm og flis, og på deres 60 meter lange halmbane er der plads til intet mindre end 50 store halmballer. Det ene af Björnstorp & Svenstorps Godsforvaltnings godser bruger varmen fra halmafbrændingen til at tørre korn med, og det andet gods leverer varme til Genarp by. Anlæggene på Björnstorp & Svenstorps Godsforvaltnings to gods producerer begge mere energi, end de selv har behov for, og det er, fordi de leverer den overskydende energi til områdets beboere.
Frederiksdal Gods har et varmtvandsanlæg på 400 kW, og de bruger halmfyret til at opvarme deres produktionsbygning med. I højere grad anvender de anlægget til opvarmning af deres hovedbygning og deres øvrige bygninger.
Vennerslev Gods har kunnet udskifte en ældre kedel med en nyere fra Linka Energy, og på trods af den nye kedels mindre halmforbrug, leverer den et større energioutput. Vennerslev Gods har mindsket deres halmforbrug med en tredjedel, og det imponerende ved det er, at de samtidig har øget deres varmeforbrug med 33 %. Det vidner om, at det nye halmfyr er mere energieffektivt. Derudover skal den også kun opfyldes med halmballer en gang om ugen, hvorimod den gamle skulle “fodres” manuelt med hver enkelt halmballe, som skulle placeres i afbrændingskammeret.

Fem fordele ved vores halmfyr

Der er fem klare fordele ved vores halmfyr, der både kan tage småballer og større halmballer. Når du vælger Linka Energy, får du bl.a.:

 1. Høj energieffektivitet.
 2. CO2-neutral og dermed miljøvenlig og vedvarende energikilde.
 3. Økonomiske fordele fordi brændstoffet er billigt (halm er billigt sammenlignet med andre brændsler).
 4. Fleksibel og skalerbar løsning (fra 250 til 15.000 kW).
 5. Brugervenlig løsning med nem betjening og vedligeholdelse.

Vil du høre mere? Kontakt os.

Se vores halmfyr/anlæg her:

Halmanlæg 250 - 5000 kw

Linkas fuldautomatiske halmanlæg leveres med halmopriver og transportbane, der tilpasses kedlens størrelse samt kundens ønsker og behov.

Læs mere

Halm: 250 - 15.000 kW

Linkas fuldautomatiske halmanlæg leveres med halmopriver og transportbane, der tilpasses kedlens størrelse samt kundens ønsker og behov.

Læs mere

Halmvarmeværk: 1000 - 15.000 kW

Linkas flisanlæg består af et skraberanlæg, som sikrer at anlægget konstant får tilført den rette mængde flis.

Læs mere

Halmanlæg 400 - 15000 kw

Et flisvarmeværk opbygges ligeledes efter kundens behov. Ved mindre anlæg anvendes typisk et skraberanlæg, mens større anlæg kan vælge en fliskran som løsning.

Læs mere

Andre typer og størrelser

Linka kan også tilpasse vores anlæg til andre brændselstyper end de traditionelle, f.eks. frøgræs, majskolber og kirsebærsten.

Læs mere

Sådan fungerer et halmfyr

Sådan fungerer et halmfyr

Et halmfyr er en god løsning til at omdanne et affaldsprodukt til en nyttig energikilde. Et halmfyr er blot en af de typer af anlæg, som vi producerer, udvikler og installerer. Hvis du specifikt gerne vil vide, hvordan et halmfyr fungerer, kan du læse med her.

Vi vil kort opridse, hvordan en bestemt type fyr fra Linka Energy fungerer. Inden vi når til det afsnit, er der nogle vigtige ting, som er vigtige at få på plads. Inden halmfyret installeres, er der nogle praktiske ting, som er forudsætninger for, at anlægget kommer til at fungere optimalt.

Lars Visgaard Jørgensen

Projektsalg, forretningsudvikler og montageleder

Se prøvningsattester

Før halmfyret vælges og installeres

Hvordan halmfyret fungerer kommer an på, hvilken type du vælger. Hos Linka har vi tre forskellige halmfyrstyper, og det er mobilanlæg, dampanlæg og varmeværk. Vores produkter er målrettet mod varmeværker og andre energiproducerende virksomheder samt godser og industrivirksomheder, som har brug for anlæg af en vis størrelse. Privatpersoner kan formentlig godt have et halmfyr derhjemme, men i så fald vil sådan et anlæg have en mindre effekt, ligesom de også vil fylde mindre og have en mindre kapacitet.

Når man kigger på vores tre forskellige anlægstyper, så har de den ting til fælles, at de har en virkningsgrad på op til 95,9 %. De tre anlægstyper varierer ift. størrelse, da de er på 250-5.000 kW, 400-15.000 kW og 1.000-15.000 kW. Hver af typerne kan dimensioneres, så de ligger forskelligt inden for intervallerne.

Før halmfyret vælges og installeres, er det også væsentligt at tænke over, hvor meget det fylder, og hvor det kan placeres. Derudover skal der også være strøm og vand, så anlægget kan tilsluttes uden problemer.

Sådan fungerer et mobilt halmfyr fra Linka Energy

Da Linkas halmfyre er beregnet til større virksomheder såsom fjernvarmeværker, industrivirksomheder og større gårde, har vi her fokus på, hvordan halmfyre af en vis størrelse virker. Som eksempel har vi valgt mobilanlæg til halm, der har en størrelse på 250 til 5.000 kilowatt.

Et sådant varmeværk er klar til brug, og det leveres i en container, der enten er standardiseret eller specialtilpasset. Ved siden af containeren placeres øvrige dele af anlægget, og det omfatter bl.a. halmopriver, askecontainer og skorsten.

Et mobilt halmfyr fungerer ved, at halmen automatisk føres ind i anlægget. Halmen afbrændes i kedlen, der ofte er beregnet til vand med et driftstryk på 4 bar. Inde i kedlen skabes der turbulens ved hjælp af tilført luft. Dette bevirker, at halmen afbrændes mere effektivt, og at de udviklede gasser afbrændes helt.

Varmen fra afbrændingen bevirker opvarmet luft, og denne energi kan lagres i damp eller vand og f.eks. bruges til fjernvarme.

Støv ledes ud af anlægget, men da det oftest filtreres i et posefilter, bliver mængden af støv mindsket markant. Når halmen er blevet brændt af i kedlen (som enten er i 3- eller 5-træks udførelse), er der blot noget aske tilbage. Asken ledes ud af anlægget og opsamles i en beholder/container, som nemt kan tømmes.

Anlæg med stort energioutput

Vores forskellige halmfyr har stort energioutput, da halm giver en rigtig god brændværdi. Halm er også prisvenligt at anskaffe, og der er ikke mangel på det (modsat andre brændsler).

Anlægget omdanner biobrændsel til energi via den proces, som sker inde i anlægget. Den primære drivkraft i denne proces er kedlen eller kedlerne. Anlægget producerer energi, varme, røg og aske, og den opvarmede luft indgår i høj grad i den videre proces med opvarmning, afbrænding og turbulens, hvilket gør processen endnu mere effektiv.

For en ret lav pris får man billig opvarmning, og vores mobile anlæg er bl.a. installeret hos Aneby AMAQ (Sverige) og Lahaugmoen Næringspark (Norge). Vores andre anlæg (dampanlæg og halmvarmeværk) er installeret hos bl.a. Yester Farm Dairies (Skotland), Tine Meieriet Elnesvågen (Norge), Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk (Danmark) og Hjallerup Fjernvarme (Danmark).

Eksempelvis fik Hjallerup Fjernvarme installeret et anlæg på 3.000 kW, som skal være den primære kilde til opvarmning i syv måneder om året, hvor solvarmen ikke er nok. Med et anlæg fra Linka medvirker virksomheder såsom Hjallerup Fjernvarme til at mindske klimabelastningen, og det er også en billigere løsning for forbrugerne.

Vedligeholdelse af halmfyr

Hvis du køber et halmfyr fra Linka, hjælper vi dig med at få det installeret, og vi rådgiver dig også om vedligeholdelse af halmfyret. Vores anlæg er automatiske og har kun brug for vedligeholdelse af og til.

Nogle af tingene kan du selv stå for, men hvis du har brug for service eller omfattende vedligeholdelse af dit halmfyr, er du velkommen til at kontakte os. Du kan læse mere om vedligeholdelse og service af halmfyr her på siden.

Se vores halmfyr/anlæg her:

Halmanlæg 250 - 5000 kw

Linkas fuldautomatiske halmanlæg leveres med halmopriver og transportbane, der tilpasses kedlens størrelse samt kundens ønsker og behov.

Læs mere

Halm: 250 - 15.000 kW

Linkas fuldautomatiske halmanlæg leveres med halmopriver og transportbane, der tilpasses kedlens størrelse samt kundens ønsker og behov.

Læs mere

Halmvarmeværk: 1000 - 15.000 kW

Linkas flisanlæg består af et skraberanlæg, som sikrer at anlægget konstant får tilført den rette mængde flis.

Læs mere

Halmanlæg 400 - 15000 kw

Et flisvarmeværk opbygges ligeledes efter kundens behov. Ved mindre anlæg anvendes typisk et skraberanlæg, mens større anlæg kan vælge en fliskran som løsning.

Læs mere

Andre typer og størrelser

Linka kan også tilpasse vores anlæg til andre brændselstyper end de traditionelle, f.eks. frøgræs, majskolber og kirsebærsten.

Læs mere

Halmfyr og bæredygtighed

Halmfyr og bæredygtighed

I takt med at der kommer større og større fokus på klima, grøn energi og energieffektivitet, er der gradvist flere inden for energisektoren samt industri og landbrug, som omlægger deres afbrændingsanlæg til at kunne afbrænde biomasse i stedet for fossile brændstoffer. Der er endda også eksempler på virksomheder, der har omlagt sin afbrænding af f.eks. træpiller til halm i stedet.

At det er bedre at afbrænde halm i stedet for olie eller kul er en klar fordel, men det er også en fordel at have et bioafbrændingsanlæg, som kan brænde halm i stedet for træpiller eller andre produkter, som man her i Danmark har mindre kontrol med, hvor kommer fra. Træpiller kan komme langvejs fra, og på den måde er der mindre styr på, om træpillerne indeholder andet end blot træ.

Det er eksempelvis ikke godt, hvis træpillerne er lavet af malet eller imprægneret træ. Til modsætning hertil er der halm, som ofte kommer fra dansk landbrug, og halmen skal derfor transporteres kortere afstand, og på grund af regulering inden for landbruget, er der større kontrol med, hvad der kan være i halmen.

Hvis du vælger et halmfyr fremfor anlæg, der er beregnet til afbrænding af fossile brændstoffer, tilvælger du bæredygtighed, klima og økonomi.

Konsulent halmfyr

Lars Visgaard Jørgensen

Projektsalg, forretningsudvikler og montageleder

Se prøvningsattester

Vælg afbrænding af biomasse i stedet for fossilt brændsel

At noget kaldes for biobrændsel betyder, at det er et biologisk materiale, der primært findes over jordens overflade. Biomasse kan f.eks. være halm, flis, træpiller, affaldstræ, kornafrens, træspåner/savsmuld, elefantgræs, frøgræs, olivensten, kirsebærsten, kaffegrums og frøgræs.

Fossile brændstoffer er f.eks. kul, olie og naturgas, og det er materialer, som kommer fra døde dyr og planter. De fossile brændstoffer er dermed svære at få mere af, når beholdningen er udtømt. Derimod anses mange biobrændsler for at være kilder til vedvarende energi. De er dog ikke vedvarende ligesom sol- og vindenergi, da de trods alt er begrænsede i deres nuværende form.

Et mindre CO2-fodtryk med grøn energi

Når du afbrænder biomasse (som i øvrigt ofte blot er affaldsprodukter) i stedet for de fossile brændsler, mindsker du forureningen, og det giver også mindre efterspørgsel på de fossile brændstoffer. Derudover medfører afbrænding af f.eks. halm ofte en lavere pris for både dig og dine kunder.

I stor grad handler forurening om udledning af CO2, og nogle af de brændsler, der er allerværst på det punkt, er netop de fossile brændstoffer. De indeholder nemlig kuldioxid, og det bliver frigivet, når materialet afbrændes.

CO2 er dog nødvendigt for, at det hele kan fungere. Mennesker udånder ilt, der indeholder 4 % CO2, og CO2’en (også kaldes kuldioxid) optages af planterne. Planterne frigiver ilt, som er livsnødvendige for mennesker. Det er en god balance mellem mennesker, dyr, planter og alger m.m., og CO2 er ikke en skidt ting i sig selv, men det er et problem, når der er for meget CO2 i luften. Forhøjet CO2 bevirker bl.a. global opvarmning.

Mange fordele og kun få ulemper

Der er mange fordele ved at vælge halmfyr frem for andre typer af afbrænding. Vores afbrændingsanlæg har dog den fordel, at de kan tilpasses, sådan at der kan afbrændes flere forskellige brændsler i kedlerne. Dermed er du ikke nødsaget til kun at kunne afbrænde halm. Eksempelvis kan dit anlæg afbrænde både træpiller, træaffald, flis og kornafrens. Hvor mange forskellige brændsler du kan brænde i dit anlæg kommer an på antallet af kedler.

Hvis din virksomhed er placeret i nærheden af en fabrik, der laver olivenolie eller kirsebærsaft eller -likør, er det f.eks. en idé at have en kedel, der kan afbrænde stenene fra oliven/kirsebær.

De mange fordele ved vores anlæg omfatter bl.a.:

 • Langtidsholdbar afbrændingsløsning
 • Billigt brændsel i form af affaldsmaterialer såsom halm
 • Mindre udledning af CO2
 • Automatiske anlæg med minimalt vedligehold
 • Intelligent styring og overvågning af anlægget
 • Kompetent og venlig service, sparring og rådgivning
 • Mulighed for at udvide anlægget senere hen

En af de eneste ulemper ved afbrænding af f.eks. halm er, at der produceres støv/røgpartikler, der eventuelt kan genere naboer eller medarbejdere ved nærliggende virksomheder. Hvis dit anlæg har en vis størrelse, og hvis der ikke er andre rensningsmuligheder, skal dit anlæg formentlig udstyres med en cyklon.

Forbedret energieffektivitet med Linka

Hvis du er klar til at omstille til grøn energi, er du velkommen til at skrive eller ringe til os i dag. Tøv ikke med at få forbedret din energieffektivitet. Du kan spare både penge og CO2-udledning, og hvis dine kunder er afhængige af opvarmning fra dit varmeværk, vil de værdsætte de lavere varmepriser.

Læs mere om bæredygtig energi her på siden.

Se vores halmfyr/anlæg her:

Halmanlæg 250 - 5.000 kW

Linkas fuldautomatiske halmanlæg leveres med halmopriver og transportbane, der tilpasses kedlens størrelse samt kundens ønsker og behov.

Læs mere

Halm: 250 - 15.000 kW

Linkas fuldautomatiske halmanlæg leveres med halmopriver og transportbane, der tilpasses kedlens størrelse samt kundens ønsker og behov.

Læs mere

Halmvarmeværk: 1.000 - 15.000 kW

Linkas flisanlæg består af et skraberanlæg, som sikrer at anlægget konstant får tilført den rette mængde flis.

Læs mere

Halmanlæg 400 - 15.000 kW

Et flisvarmeværk opbygges ligeledes efter kundens behov. Ved mindre anlæg anvendes typisk et skraberanlæg, mens større anlæg kan vælge en fliskran som løsning.

Læs mere

Andre typer og størrelser

Linka kan også tilpasse vores anlæg til andre brændselstyper end de traditionelle, f.eks. frøgræs, majskolber og kirsebærsten.

Læs mere

Bæredygtigt kombinationsanlæg til Egtved Varmeværk

Bæredygtigt kombinationsanlæg til Egtved Varmeværk

Borgerne i Egtved kan se frem til en grønnere og billigere varmekilde i fremtiden. For kort tid siden blev der, for første gang i Linkas historie, forhandlet og skrevet kontrakt 100 % digitalt. Linka skal som maskinentreprenør levere et kombinationsanlæg bestående af et 2 MW biomasseanlæg og et 2,1 MW varmepumpeanlæg. ”Både vi og Egtved Varmeværk har fokus på FN’s 7. verdensmål som handler om bæredygtig energi. Derfor kan vi også med stolthed fortælle, at dette anlæg kommer til at levere 100 % CO2 neutral varme” udtaler Thomas Gaardbo, direktør hos Linka Energy.

Investeringen i det nye anlæg sker på baggrund af årelange og grundige overvejelser omkring forskellige løsninger. Beslutningen om et biomasseanlæg blev taget da det stod klart, at sådan et anlæg sammen med en varmepumpe er det som er bedst og mest robust for varmeværket og samtidig er den løsning, der giver forbrugerne den største besparelse på varmeudgiften.

Kombinationsanlægget kan anvende flis og halm som primære brændsel men også andre biomassebaserede affaldsprodukter som korn- og frøskaller kan anvendes. Dette sikrer en høj brændselsfrihed og er afgørende i forhold til forsyningssikkerhed, i forhold til kun at anvende én type brændsel. Samtidig sikres fleksibiliteten, da man kan indkøbe brændslet lokalt.

Tankerne om projektet startede faktisk helt tilbage i 2009 men først i 2018 lød det endelige startskud til at finde en ny varmeløsning. ”Med hjælp fra Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP) valgte vi Linka Energy fordi vi med det valg får en brændselsfleksibilitet ikke set på noget andet anlæg” fortæller Leif O. Rasmussen, driftsleder, Egtved Varmeværk.

Foruden de økonomiske besparelser på ca. 3.000 kr. årligt pr. kunde vil det nye biomasseanlæg medføre en årlig reduktion af CO2 udledning på ca. 14.000 tons. ”Det var vigtigt for os at få et fremtidssikret varmeværk med højest tænkelige miljøprofil og ikke bare en kedel til at brænde flis af” udtaler Anders Rønshof, formand for Egtved Varmeværk.

Opførelsen af anlægget forventes at starte i juni 2020 og at være i drift i begyndelsen af 2021.

Anlægget

Det fuldautomatiske, topmoderne varmeværk er dimensioneret til at sikre en stabil drift med fokus på brugervenlighed og godt arbejdsmiljø for driftspersonalet. Driftsbehovet er minimalt og anlægget kan tilmed overvåges via fjernadgang, hvilket betyder, at forbrugerne altid er sikret adgang til varme.

Biomasseanlægget består af en 2 MW Linka flis- og halmkedel. Brændselshåndteringen sker via en automatisk traverskran, som føder halmbordet samt et walking floor system som fører flisen ind i kedlen.

Derefter sker indfyringen med stokersnegle til forbrændingskammeret, hvor forbrændingen af brændslet sker effektivt og med mindst mulige emissioner efter gældende regler.

Varmepumpen som indgår i anlægget, er en komplet løsning, som kan optage energi fra udeluft og vand. Den er er designet således der ved opvarmning i 3 trin opnås høj effektivitet både under fuld last og ved nedreguleret drift.

Egtved Varmeværk har med valget af et bæredygtigt kombinationsanlæg fra Linka Energy fremtidssikret varmeproduktionen til borgerne i Egtved.

Foto: Vejle Kommune


Linka er blevet kvalitets- og miljøcertificeret

Linka er blevet kvalitets- og miljøcertificeret

Så blev vi officielt certificeret i henhold til ISO 9001 og 14001, som bevis på vores arbejde med at sikre høj kvalitet samt mindske vores negative miljøpåvirkning.

I over 40 år har vi leveret kvalitetsanlæg til afbrænding af biomasse, og vi arbejder løbende på at blive endnu bedre til det vi gør. Derfor er vi stolte af, at vi nu har et kvalitets- og miljøledelsessystem, der er certificeret i henhold til ISO standarderne 9001 og 14001.

Certificeringen afspejler vores arbejde med at optimere interne arbejdsprocesser og styring af underleverandører, så vi altid leverer den bedste løsning til kunden. På vores adresse i Lem har vi iværksat en række tiltag, med særlig fokus på at genanvende ressourcer og hermed mindske spild.

Læs desuden vores kvalitets- og miljøpolitik her: Kvalitetspolitik.